Regering schaadt recht op persvrijheid en informatieverschaffing

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), heeft met verbazing en zeer grote teleurstelling, kennisgenomen van het besluit van de regering om bij en tijdens het bezoek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro deze week aan Suriname, op diens aangeven, ermee in te stemmen dat de media en journalisten beperkt zijn geworden in de uitoefening van hun taak.

Met instemming van de regering, is er geen persconferentie gehouden of de mogelijkheid voor journalisten geschapen om vragen te stellen in het kader van het bezoek van president Bolsonaro. De media en journalisten niet in staat stellen onbelemmerd, ongeacht de persoon en het evenement, hun democratische rechten en taken te kunnen uitoefenen, wordt derhalve ervaren als een ernstige schending van het recht op persvrijheid en informatieverschaffing aan de samenleving en met klem afgekeurd.

Het instemmend besluit van de regering staat in schril contrast met de onlangs nog gegeven verzekering door president Chandrikapersad Santokhi in het parlement en de uiteenzetting van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, tijdens een ontmoeting met de vereniging, dat de regering de persvrijheid hoog in het vaandel draagt en zal waken over het grondwettelijke recht van vrije meningsuiting en persvrijheid.

De Surinaamse Vereniging van Journalisten wil er nadrukkelijk op wijzen, dat ook dit voorval niet onopgemerkt is gebleven voor de internationale gemeenschap en dat het kan bijdragen aan weer een negatief imago voor ons land als het gaat om de waarborging van grondrechten, zoals persvrijheid en informatieverschaffing aan de samenleving. De vereniging doet een beroep op de regering om in voorkomende gevallen de daad bij het woord te voegen en zelf het voortouw te nemen en te demonstreren dat Suriname daadwerkelijk de grondrechten van zijn burgers respecteert en die door niemand met de voeten zal laten treden.

More
articles