FREQUENTERE CONTROLE NOODZAKELIJK

Het is eenieder weleens overkomen: je gaat naar je vertrouwde winkel en die blijkt gesloten. Dan moet je dus naar een andere winkel. En dan kan het gebeuren dat het een winkel is waar je normaliter nooit komt. En als je er rondloopt, besluit je dat het de eerste en de laatste keer is dat je er komt, want de winkel blijkt bepaald niet schoon te zijn. De schappen zijn vies, de producten slordig uitgestald en op sommige ligt zelfs een laagje stof. Winkels dienen zich te houden aan een aantal regels. De winkel moet schoon zijn, de producten netjes verpakt en uitgestald, elk product moet van een prijs voorzien zijn en producten mogen niet vervallen zijn. De instantie die erop toe moet zien dat winkels zich hieraan houden, is de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD). Soms is de situatie dusdanig, dat de winkel bij controle direct gesloten moet worden, bijvoorbeeld als er muizen- en rattenkeutels worden geconstateerd. De eigenaar mag zijn winkel pas weer openen als die schoon is gemaakt. Alvorens de winkel te openen, komt de MGD de winkel inspecteren. Eigenaars moeten ook in het bezit zijn van de nodige keuringscertificaten. Er zijn heel veel regels waaraan winkeleigenaren moeten voldoen, maar helaas nemen sommigen een loopje met wet- en regelgeving. Keerpunt is van mening, dat er daarom meer gecontroleerd moet worden. Er zijn nog teveel winkels waar de hygiƫne ver te zoeken is. Als er in een winkel aangevreten producten liggen, betekent dit dat er ongedierte is, bijvoorbeeld muizen of ratten. Dit vormt zeker een gevaar voor de volksgezondheid. Burgers kunnen dit aan de MGD melden. Maar moet de dienst wachten tot hij een tip krijgt uit de samenleving? De MGD moet niet wachten op de gemeenschap, maar frequenter gaan controleren. Het gaat namelijk om de gezondheid van de samenleving. Ook moeten niet alleen winkels gecontroleerd worden, maar ook de vele eetgelegenheden langs de weg. We zitten nog steeds in een economische crisis en het is te begrijpen dat velen allerlei manieren bedenken om het hoofd boven water te houden. Het opzetten van een eetstand is voor velen een uitweg, maar de gezondheid van de bevolking blijft daarbij heel belangrijk. De regering moet ook ervoor zorgen dat de controle op een eerlijke wijze plaatsvindt, want het is niet de bedoeling dat in ruil voor gratis maaltijden, de controle nattevingerwerk wordt.

More
articles