ANNO 2022 IS ALLES NOG STEEDS ERG DUUR

Wie het al financieel moeilijk had voor de coronacrisis, heeft het nu nog veel moeilijker gekregen. Er is ook een steeds groter wordende groep, die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden is geraakt. Het geldgebrek bij velen, is in de afgelopen maanden explosief toegenomen. Als wij de verschillende berichten in de media lezen, kunnen wij concluderen, dat mensen de hoop aan het verliezen zijn, ofschoon er toch een lichte daling was voor wat betreft de benzineprijs.

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft recentelijk  namelijk de benzineprijzen gewijzigd. De prijs voor 1 liter unleaded werd zeer recentelijk met 0,50 cent verlaagd. Volgens EZ-minister Saskia Walden, had dit te maken met de wereldwijde daling van de aardolieprijs per barrel. Walden zei dat wanneer de prijzen toenemen, dat bij de pomp meteen merkbaar is. Echter wanneer de prijs daalt, is daarvan nauwelijks iets te merken. Door de huidige situatie, zijn veel taxichauffeurs bang hun baan te verliezen als mensen zich een taxirit niet langer kunnen permitteren. Maar eigenaren van verschillende taxibedrijven stelden onlangs, geen voorstander te zijn van verlaging van de tarieven per rit, omdat ze dan ook niet uit zullen komen. Ze zijn van mening, dat er met een verlaging van 0,50 cent, niet zoveel verandering gebracht kan worden in de tarieven per rit. Taxibedrijven hebben behalve met de benzineprijzen, ook te maken met auto-onderhoud.  Als we naar auto-onderhoud kijken, dan zijn de onderdelen ook fors gestegen.

Keerpunt is dus van mening dat we het de taxichauffeurs ook niet kwalijk kunnen nemen, omdat zij de crisissituatie ook trachten te overleven. Daarenboven kunnen we het de klanten niet kwalijk nemen als ze nu liever de bus pakken in plaats van een taxi. Tegenwoordig stelt men prioriteiten door steeds verder te bezuinigen. Feit is wel dat veel mensen na een week geen geld meer hebben, omdat anno 2022, alles nog steeds erg duur is.

More
articles