Ministerie van Volksgezondheid: Advies over covid-zelftesten

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen periode vaker vragen gekregen over de toepassing van Covid-19-zelftesten. Het is inmiddels bekend dat er op diverse plekken in Suriname antigeensneltesten voor de diagnostiek van Covid-19 worden verhandeld. Hoewel het ministerie niet tegen de toepassing van zelftesten is, worden wel de volgende aanbevelingen gegeven aan de samenleving:

  1. Niet alle antigeentesten die verkrijgbaar zijn, zijn even betrouwbaar. Het is belangrijk dat voor de diagnostiek van Covid-19 er een betrouwbare test wordt gebruikt. Aan importeurs en/of bedrijven die antigeentesten verhandelen wordt dringend een beroep gedaan om slechts testen in te voeren en te verhandelen die voorkomen op de lijst van aanbevolen antigeentesten via deze link: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
  2. Om de betrouwbaarheid van het resultaat van een test te verhogen, adviseert het ministerie indien u over een test beschikt, om de test via de huisarts te laten uitvoeren. Op de huisartsen wordt een beroep gedaan om de uitvoering van de zelftest te laten plaatsvinden onder hun supervisie voor de bij hen ingeschreven patiënten. Het resultaat moet daarna door de arts worden doorgegeven aan het BOG via de bekende methode.

Tevens wordt er momenteel gewerkt aan een instructiefilmpje voor de juiste procedure van sneltesten.

Om de druk op de swabposten enigzins te verminderen, heeft het ministerie de openingstijden van de covid-swabposten bij het BOG en Tropclinic verruimd naar 20.00 uur ingaande maandag 10 januari 2021. Indien u klachten heeft die passen bij Covid-19, wordt u gevraagd om zo snel mogelijk een swab te ondergaan. Met de verruiming wordt getracht om drukte en de daarmee gepaard gaande lange wachttijden bij de swabposten te voorkomen.

More
articles