MYSTERIEUS OF TOCH NIET?

Op 2 januari kon door een deel van de pers worden gemeld dat op een locatie in de Cultuurtuinlaan, een aanzienlijke hoeveelheid miltiaire aanvalswapens was gevonden. Onder deze wapens een aantal AK 47 geweren die na onderzoek van de politie en controle van de serienummers, uit het huisarsenaal van ex-president Bouterse afkomstig bleken te zijn. Naar deze wapens en nog een groot aantal schiettuig behorende tot het Nationaal Leger, wordt nog steeds gezocht door Justitie. In juni van het vorige jaar kwam na de zelfmoord van Walther Bouterse, kleinzoon van oud –president Bouterse, naar buiten dat een groot aantal militaire wapens die zich tot op dat moment op onbevoegde wijze en in strijd met de Vuurwapenwet in het huis van het voormalige staatshoofd bevonden, waren verdwenen. Kort na het bekend worden van de zelfmoord van Walther Bouterse, verklaarde Desi Bouterse, dat hij het ernstige vermoeden had dat Walther de wapens had ontvreemd. Uit het ingestelde politieonderzoek kwam naar voren dat de zeer gevaarlijke infanteriewapens waren verkocht en dat Walther zeer vermoedelijk de verkoper was. Niet lang na de instelling van de navorsingen van de politie, kwam de oud-president met een verklaring, dat hij informatie had dat de onderwereld over de wapens van het Nationaal Leger beschikt en dat ze bereid was ze te retourneren met als voorwaarde, dat de justitie van vervolging zou afzien. Logischerwijze ging de justitie niet in op het voorstel van Bouterse en werden er enkele verdachten ingerekend. De vraag die onmiddellijk rees en nog steeds rijst, is hoe Bouterse op de hoogte was van de locatie van de wapens en bij wie die zich op dat moment berustten. Heeft het oud-staatshoofd daadwerkelijk zulke goede verbintenissen met de onderwereld? Boze tongen beweren dat hij zelf tot die wereld behoort en daarom snel aan de bel kon trekken en zijn kompanen waarschuwen, het schiettuig te retourneren en de zaak onder de vloermat te krijgen. Dat bepaalde mensen die nog steeds over de gestolen wapens beschikken, het te heet onder de voeten krijgen, is duidelijk, gezien het terugleggen op een aangegeven plaats van het wapentuig. Joost van den Vondel zei eens: ‘’De wereld is een speeltoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.” Naar de mening van Keerpunt, is hier zeer zeker sprake van eens speeltoneel en dat bepaalde mensen in de gelegenheid zijn gesteld de wapens terug  te geven op een wijze waardoor ze straffeloos konden blijven. Keerpunt vermoedt, dat men zelfs binnen deze regering, goede indicaties heeft waar de wapens zich grotendeels nog bevinden, maar dat de helers niet door de autoriteiten in grotere problemen gebracht moeten worden. De goede vriendschap en politieke connecties zouden in gevaar gebracht kunnen worden. Er zijn nu eenmaal bepaalde mensen in dit land die in politieke zin vlees noch vis zijn en al decennialang kans zien met alle politieke windjes mee te waaien, om zo hun belangen niet in gevaar te brengen. Bij elke verkiezing wordt de partijkas van de grootste politieke opponenten gespekt, om er zeker van te zijn dat na de verkiezingen de show geen onderbreking zal hebben. Men moet zich in dit land ook geen illusies maken als het om wapens in handen van onbevoegden  gaat. Vanaf 1980 is het volkomen verkeerd gegaan met het wapenbezit en dan in het bijzonder het illegale wapenbezit van schiettuig dat slechts in de Memre Buku Kazerne en de detachementen thuis hoort. Na 1983 met de bevoorrading van Oost-Duitse wapens, geschonken door Gadaffi uit Libië, is het alleen maar veel erger geworden. Een deel van deze wapens werd zelfs gesmokkeld naar de FARC in Colombia in ruil voor cocaïne.  Wij van Keerpunt, kennen de schandalen nog onder de regering Wijdenbosch met zijn minister ‘Ramon’ van de KTPI op Defensie. Bij de strijd in het Binnenland tussen het Jungle Commando en Nationaal Leger, kwamen ook miltiaire wapens in verkeerde handen en werden na het vredesverdrag lang niet alle vuurwapens ingeleverd. Een deel kwam in handen van de drugsmaffia om de binnenkomende ladingen cocaïne te bewaken en beschermen. En als we het  eenmaal over militair materiaal hebben, dan behoren de luchtdruk  en scherfgranaten daar ook bij.  Bij de diefstal uit de woning van oud-president Bouterse, verdween ook een behoorlijk aantal granaten, vermoedelijk van het offensieve soort. Die zijn ook nog steeds niet teruggevonden.  Zouden de aan elkaar geplakte granaten op het erf van Jason Pinas misschien daarvan afkomstig zijn? Het ingestelde justitiële onderzoek zou daar misschien klaarheid  in kunnen brengen. Ook mogen we niet vergeten dat enkele jaren geleden, er een succesvolle inbraak werd gepleegd in de munitiebunker van de Ajoko Kazerne (Bosbivak) te Zanderij. Toen werden ook enkele kisten met handgranaten van het Nationaal Leger gestolen.  Ook die werden in zoverre ons bekend, nimmer teruggevonden. Was daar toen ook sprake van een speeltoneel, opgezet door machthebbers om die ge-vaarlijke explosieven te verpatsen aan een terroristische bende in Colombia? Wie zal het zeggen. Feit is wel dat ook dit gevaarlijk goedje nog steeds in verkeerde handen verkeert en elk ogenblik tegen derden kan worden gebruikt. God behoede ons.

More
articles