SCHOENMAKER EN LEEST

Aan het begin van deze week heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, de hoofdcommissaris  van politie, Roberto Prade, op het ministerie  ontboden en hem meegedeeld, dat hij uit zijn functie wordt ontheven. De beslissing door de regering genomen, heeft  er naar verluidt, mee te maken, dat de korpschef Prade niet aan de verwachtingen van de regering heeft voldaan sinds het kabinet in juli 2020 aantrad. Prade zijn werkzaamheden en bestuurskwaliteiten voldoen niet aan de verwachtingen van het huidige kabinet en daarom moet hij plaats maken. Onder het vorige kabinet Bouterse werden ambtenaren die het kabinet niet als welgezind achtte, weggezet onder de noemer ‘gewijzigde beleidsinzichten’. Eigenlijk is het niet eens noodzakelijk dat een regering aangeeft aan een ambtenaar, waarom hij of zij wordt ontheven of overgeplaatst om elders binnen de publieke sector zijn of haar diensten te bewijzen. Prade, een bureauambtenaar zonder enige recherche-ervaring, werd om politieke redenen door de regering Bouterse de lucht in gekatapulteerd naar de functie van korpschef, terwijl er meerdere ervaren commissarissen van politie waren die veel eerder in aanmerking hadden moeten komen voor die functie. Maar ja, Prade was dus overduidelijk gelieerd aan de machthebbers van toen en bereid zich als een pure loyalist  te gedragen. Pure kennis en kunde was toen niet van belang en dat was dan ook te merken aan de neergang van het echte politiewerk.  Binnen het korps waren en zijn nog steeds veel bonafide politieambtenaren van mening, dat Prade  ondersteund werd door een stel corrupte lieden binnen de organisatie. Ook de Surinaamse Politie Bond, waar de informele sector al zwaar in geïnfiltreerd  was en is,  steunde Prade door dik en dun, omdat hun belangen geconsolideerd dienden te worden.

Het is al enige tijd geen geheim meer dat in het bestuur een aantal corruptelingen zitten die op de betaalrol van de informele sector staan en hun uiterste best doen, om hun malafide belangen te doen behartigen. Het is dan ook niet vreemd dat er vanwege het SPB-bestuur, protest is aangetekend tegen het besluit van de regering, Prade te verwijderen. Men wenst onder geen beding dat de tentakels van corruptie en de onderwereld uit het korps worden verwijderd. Prade zijn ontheffing zou niet volgens de noodzakelijke en vastgelegde procedures hebben plaatsgevonden en men is eventueel bereid de leden te mobiliseren om de ontheffing van Prade ongedaan te maken. Het bestuur van de SPB behoort zich  aan zijn bevoegdheden van vakorganisatie  ten aanzien van de werknemers c.q. de leden van de SPB,  te houden en zich te distantiëren van het benoemingsbeleid van een regering. ‘‘Schoenmaker, houd je bij je leest’’, zegt men zo passend in het Nederlands, en daar behoort ook de SPB en zijn bestuur zich aan te houden. De regering bepaalt wie de korpschef is en op welk moment hij of zij plaats dient te maken voor een andere, capabele persoon die het regeringsbeleid ten volle wenst te ondersteunen. Geen enkele regering zal en kan er akkoord mee gaan dat een bondsbestuur op haar stoel van bevoegdheden komt zitten.

Een korpschef die denkt zich insubordinerend te kunnen opstellen tegen een boven hem gesteld gezag, moet het veld ruimen  en daar kan een vakbond van politieambtenaren niets aan veranderen. De werknemersvereniging dient zich bezig te houden met verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers en dan zowel in primaire als secundaire zin, niets anders.

Over het management c.q. bestuurlijke van de organisatie, heeft ze niets in de melk te brokkelen. Ook over de aanstelling van leidinggevenden  is de regering de instantie die bepaalt en niemand anders.  De regering dient nu te tonen dat zij het daadwerkelijke gezag vertegenwoordigt  zoals bij mandaat verstrekt door het electoraat en dat zij daarom bepaalt.  Wij zien daarom zo spoedig mogelijk een andere korpschef tegemoet die louter de belangen van het KPS behartigt en ook meer veiligheid voor de samenleving kan  verwezenlijken.

 

More
articles