VERMOEDELIJK HET GEVOLG VAN ILLEGAAL FEESTEN

Afgelopen woensdag, de vijfde dag van het nieuwe jaar, werden maar liefst 916 mensen positief getest uit een aantal van 1.981 uitgevoerde testen. Deze enorme stijging is zeer vermoedelijk het gevolg zijn van de vele illegale feesten in de afgelopen maand december. Onlangs werd vanwege de overheid meegedeeld, dat de controle op de handhaving van de covid-maatregelen onder de verantwoordelijkheid van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie valt. Volgens veel burgers, lijkt de minister nauwelijks deze verantwoordelijkheid op zich te willen nemen, door het niet optreden van de politie bij diverse recente kleine en grote feesten. De afgelopen twee weken werd er ongestoord gefeest. Echter was er tijdens de feestdagen geen politie te bespeuren. Volgens Amoksi lag het aan de politie die moest optreden en niet aan hem. Hij was ook van mening, dat het niet zo is dat er niet opgetreden wordt. De huisfeestjes werden wel stopgezet, omdat die via posters en sociale media aangekondigd waren. Volgens Amoksi, zijn alle activiteiten van het KPS gericht op het voorkomen van de vijfde covid-golf. Amoksi verduidelijkte dat er afspraken zijn gemaakt binnen de regering dat districtscommissarissen geen toestemming mogen geven voor feesten, maar toch worden er steeds illegale feesten gehouden. Als we naar het totaal aantal sterfgevallen kijken in de afgelopen maand, is dat gemiddeld 5 doden per dag. Keerpunt vraagt zich af of het geen tijd is andere maatregelen te treffen, omdat dit niet zo door kan blijven gaan. De samenleving beseft gewoon niet, dat de besmettingen drastisch aan het toenemen zijn. Zorgmedewerkers zijn na bijna twee jaar uitgeput en dat moeten we heel goed beseffen. Indien men de gezondheid van zowel de gemeenschap als de zorgwerkers wil beschermen, zal men andere oplossingen moeten bedenken en indien realiseerbaar, toepassen. Wat wij nu zien, is alleen nog maar hopen, dat het nog goed komt, want het zijn de frontliniemedewerkers, waaraan wij het te danken hebben dat de zaak niet totaal uit de hand is gelopen. Ondanks de waarschuwingen van overheidswege lijkt het erop, dat burgers laks zijn geworden met betrekking tot de zo intensief gepropageerde MoHanA-maatregelen. Maar ja, uiteindelijk moeten de mensen hun verantwoordelijkheid zelf kennen en ervoor zorgen, dat zij niet op de ICU belanden of aan het coronavirus overlijden. De keus om uit deze misère te stappen, is dus in onze handen.

More
articles