VES: ‘Terwijl samenleving verkrampt raakt, gedragen autoriteiten zich als Sjeiks’

Dubai Wereld Expo

De financieel-economische crisis van Suriname is, naar het gedrag van onze autoriteiten te oordelen, voorbij. Terwijl de samenleving verkrampt raakt en de prijzen van goederen en diensten alsmaar stijgen, zonder enig uitzicht op verbetering, zien we de autoriteiten zich als “Sjeiks” gedragen en de schaarse middelen van de samenleving zonder afdoende verantwoording “verkwisten”.
De president is met familie en een omvang-rijke delegatie afgereisd naar de Dubai Wereld Expo ter bijwoning van de Suriname dag. Het is van belang dat de regering na terugkeer cijfermatig uitleg geeft, hoeveel de reis van de regeringsde-legatie, inclusief de vertegenwoordigers van staatsbedrijven, de gemeenschap gekost heeft. Ook wat de concrete resulta-ten zijn die de regering heeft bereikt met dit reisje. Welke nieuwe investeerders hebben op basis van dit bezoek toegezegd naar Suriname te komen?. De samenleving heeft er recht op te weten, wat de voordelen van een dergelijke reis zijn. Hierbij dienen mogelijke investeringen en toekomstige voordelen van nieuwe buitenlandse investeringen te worden afgezet tegen de gepleegde nationale financiële en andere kosten. Regering wees open en eerlijk en publiceer de lijst van de BIBIS-minister met 150 “fictieve” investeerders. Op één investeerder na, heeft de samenleving tot nu toe bitter weinig gemerkt van de buitenlandse Investeringen. Indien de Dubai reis daadwerkelijk een of meer directe investeringen binnenhaalt, verdient de president alle credit, want dit heeft Suriname nodig om uit de crisis te geraken. In dat geval is het “all hands on deck” om deze nieuwe investeerders zodanig te faci-liëren, dat ze ook duurzame winstgevende economische activiteiten opzetten.

USD 50 miljoen aan Koolstofkredieten
Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft een overeenkomst getekend met TotalEnergies voor het uitvoeren van een programma om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zogenaamde Koolstofkredieten. Voor de uitvoe-ring van het programma wordt door TotalEnergies USD 50 miljoen beschikbaar gesteld. Het programma start met de institutionele versterking van het ministerie, SBB en het NIMOS. Deze eerste Koolstofkrediet overeenkomst is zeer prij-zenswaardig, met name ook het accent op de capaciteitsversterking. Dat is een noodzakelijke basis voor Suriname om ook te kunnen verdienen aan koolstofkredieten (Carbon credits).

Toekomstige Diplomaten
De lijst van aanstaande ambassadeurs en overige diplomaten laat zien dat, in tegenstelling tot wat de BIBIS-minister zegt, er geen carrièrediplomaten maar exclusief politieke bevriende “diplomaten” worden benoemd. Politieke vrienden die ergens voor moeten worden beloond, krijgen de krenten uit de pap; dit is hoofdklasse “vriendjespolitiek”. Grondwettelijk valt het buitenlands beleid rechtstreeks onder de president. Maar waar staat het buitenlands beleid concreet uitgewerkt en waar is de evaluatie van het functioneren van de ambassades, die daaraan vooraf is gegaan. Welke posten moeten worden gesloten en aan welke competentie eisen moeten de kandidaten voldoen? Hoe kunnen de buitenlandse posten de verdiencapaciteit van Suriname vergroten, de zogenaamde economische diplomatie? Dit zijn vragen die eerst beantwoord moeten worden, voordat overgegaan kan worden tot het accommoderen van diplomaten.

Ambassadepost Parijs
De huidige coalitie met de president aan top heeft als oppositie in de vorige DNA de nieuwe ambassadepost in Parijs frontaal bekritiseerd, met sterke argumenten dat de ambassade in Parijs overbodig is en een financiële strop vertegenwoordigt. De VES is voorstander van buitenlandse posten in landen, waarbij er per saldo evidente voordelen voor Suriname zijn. Alle overbodige buitenlandse posten met een negatief saldo moeten gesloten worden, zeker in deze financieel-economische crisis. Dit had de VES reeds duidelijk kenbaar gemaakt in de bespreking met de coalitieleiders op 16 juni 2020, welke de goedkeuring leek te hebben van de huidige president. Tot onze verbazing verneemt de samenleving dat in plaats van sluiting er een nieuwe ambassadeur zal worden benoemd in Parijs. Dit is woordbreuk van de president naar de samenleving toe. Maar meer nog, hiermee geeft hij achteraf goedkeuring aan het geldverslindend beleid van de NDP regering inzake de ambassades en zet hij het verkeerde beleid vrolijk voort. Aldus een communique van de VES

More
articles