‘Legerhelikopters worden weer luchtwaardig’

Defensieminister Krishna Mathoera, zegt in een radioprogramma van ABC, dat na bijkans een jaar, legerhelikopters weer luchtwaardig zijn. ‘’Binnenkort komen technici uit India om de laatste hand te leggen aan het vervangen van onderdelen. De helikopters zullen ook geïnspecteerd worden door het Nationaal Leger’’, aldus Mathoera. De legerhelikopters staan volgens haar al ongeveer een jaar aan de grond, omdat er een algemene inspectie moest plaatsvinden. ‘’Het ministerie van defensie heeft er alles aangedaan om de helikopters weer luchtwaardig te maken’’, zegt de minister.

“Er is een samenwerking met verschillende landen, maar zeker met Frans-Guyana waarbij gezamenlijke oefeningen, trainingen en surveillance, onderdeel zijn van deze samenwerking”, aldus Mathoera. Zij gaf aan dat de visie van het Nationaal leger is dat wij Suriname moeten ontwikkelen met deskundige mensen. Daarom wordt er ook geïnvesteerd in trainingen en gezamenlijke oefeningen met het leger van Frans-Guyana.

‘’Het ministerie van Defensie heeft overeenkomsten getekend waarin twintig concrete projecten zijn opgenomen. De recente training in Frans-Guyana behoort ook daartoe. De training zorgt voor verbetering en is goed is voor de uitoefening van het werk in het Nationaal Leger”, aldus Mathoera. Het staat in de planning dat drie legerofficieren af zullen reizen naar Frans-Guyana voor trainingen. De legerpiloten zullen ook een training moeten volgen, alvorens zij de helikopters weer mogen besturen. “Het concept van de trainers is heel erg belangrijk. Het is niet zo dat een deel van het leger training geniet en dat het daarbij blijft. De kennis die zij opdoen, moeten zij overdragen aan de rest van de legermanschappen, zodat ook zij meegetrokken worden”, aldus Mathoera.

More
articles