Wegenautoriteit had contracten met ondernemers voor besprenkelen plantjes

“We hebben contracten moeten stopzetten van personen met wie er overeenkomsten waren getekend, voor het iedere morgen besprenkelen van plantjes. Deze mensen toucheerden elke maand loon. Dat is ook de reden, waarom de schuldenlast nu SRD 5 miljoen is en die mag niet verder toenemen”, aldus de waarnemend directeur van de Wegenautoriteit Suriname, Shoenanda Gopalrai, in gesprek met een lokaal medium. Dit naar aanleiding van de stopzetting van contracten, met meer dan twintig ondernemers. Volgens Gopalrai is dit een hard besluit, maar van groot belang om het instituut weer gezond te maken.

Zij vertelt dat er voor gewaakt moet worden, dat de schulden die reeds zijn gemaakt niet verder oplopen. Bij een rechtszaak tegen de wegenautoriteit en die aangespannen werd door enkele ondernemers, werd uiteindelijk besloten dat de wegenautoriteit verplicht was, ze het loon welke overeengekomen was, uit te betalen. Volgens de ondernemers hebben zij maanden diensten geleverd aan de instantie, echter werden zij voor het nog te ontvangen geld van het kastje naar de muur gestuurd. “Arbeiders maakten op den duur zelf ruzie met mij, omdat zij dachten dat ik hen niet wilde betalen, totdat ik ze telefoongesprekken, liet beluisteren. Maar dit is niet de manier waarop er zaken gedaan moeten worden. Laten we hopen dat de gelden inderdaad worden uitbetaald”, vertelt één van de ondernemers, die belast was met het maaien van de bermen, tegenover de krant.

Gopalrai verklaarde, dat het instituut teruggaat naar zijn primaire doel waarvoor het in 1995 is opgericht. Volgens haar moet onderhoud van het wegennet nu wel van de grond komen.

More
articles