Onvolledige uitrusting KPA geen reden van defilé af te zien

‘Begroting van SRD 492.905 goedgekeurd’

Het Korps Penitentiarie Ambtenaren (KPA) heeft onlangs besloten niet meer te zullen deelnemen aan het defilé en parade op 25 november aanstaande. Het KPA gaf als reden, dat het niet over een volledige uitrusting (schoeisel en kleding) beschikken. Hoewel KPA dit verklaart, zegt het onderdirectoraat Financiële Zaken van het Kabinet van de President, dat de regering sinds vorige week de Srefidensi begroting van het KPA heeft goedgekeurd. Het KPA heeft volgens deze afdeling geen valide redenen om niet deel te nemen aan het defilé, vooral omdat de regering ervoor heeft gezorgd, dat de middelen ter beschikking zijn gesteld. Van regeringswege is alles in het werk gesteld, om de financiële middelen vrij te maken voor dit korps. Volgens de Communicatiedienst Suriname (CDS), gaat het om een ingediende begroting van SRD 492.905. De financiële afdeling van het Kabinet benadrukt, dat de begroting sinds vorige week is goedgekeurd.

Er is door de coördinator van het KPA een andere reden opgegeven, voor het niet deelnemen aan de Srefidensi festiviteiten. Volgens het Kabinet van de President, kan het niet door de beugel, dat het KPA via zijn woordvoerder (s) in de media aanhaalt, dat het vanwege voedsel en schoeisel niet deelneemt aan het defilé en de parade. De coördinator gaf bij het aanbieden van de goedkeuring door middel van een garantiestelling aan, dat niet te zullen accepteren, omdat hij niet over voldoende manschappen beschikt. Volgens de coördinator van het KPA, zouden er penitentiaire ambtenaren van diverse posten gehaald moeten worden om in te zetten voor het defilé en de parade. Ook voor het muziekkorps, zou er volgens de coördinator geen manschappen ter beschikking zijn. De financiële afdeling van het Kabinet onderstreept, dat de indruk niet gewekt moet worden dat de regering niet voor de nodige middelen in dezen de volledige uitrusting (aanschaf van kleding en schoeisel), heeft gezorgd. ‘’De middelen waren al klaargezet”, benadrukt de afdeling.

Voorzitter van de Presidentiele Werkgroep 46 jaar Srefidensi, Stanley Dijksteel, deelde gisteren tijdens de persconferentie mee, dat deze actie van het KPA kan leiden tot het terugbrengen van het defilé en de parade naar de in de grondwet genoemde strijdkrachten. De in Suriname uit de kluiten gewassen defilé en parade met aanvullingen van gewapende eenheden, die er in feite niet bij horen, zal qua organisatie minder gecompliceerd verlopen.

More
articles