AFSPRAKEN TIGRIGEBIED GOED VASTLEGGEN

BOUW CORANTIJNBRUG EIND 2022

De overeenkomst tussen Guyana en Suriname voor het gezamenlijk bouwen van een brug over de Corantijnrivier wordt zeer binnenkort geconcretiseerd. Deze brug moet de verbinding vormen tussen een locatie te South Drain (Suriname) en Moleson Creek (Guyana). Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) komt er een oplossing voor het vraagstuk rondom het Tigri gebied dat op de agenda staat van onze regering.

De finale verslagen worden ingediend door Guyana en Suriname en ambassadeur Harold Kolader van Surinaamse zijde, voorzitter van de Nationale Grenscommissie, is er belast mee. De haalbaarheidsstudie voor de bouw van de brug, wordt zeer binnenkort afgerond en in december 2021 wordt er een aanbesteding gehouden door het ministerie van Openbare Werken, waarbij ingenieursbureaus zich kunnen inschrijven om het ontwerp klaar te maken voor de brug. Er is onlangs een bezoek gebracht aan Guyana en Nickerie om de plekken te bezichtigen waar de brug gebouwd moet worden. De ingenieursbureaus werden in de gelegenheid gesteld, zich op de plekken te oriënteren en waar nodig vragen te stellen, die essentieel zijn om het brugontwerp naar wens te maken. Volgens het ministerie van OW krijgt de brug een zeer unieke constructie, die zich vanuit Guyana zal verbinden met het zogeheten Long Island en een lengte zal hebben van 1.1 km en vervolgens wordt een 2 km lange weg op het eiland aangelegd, waarna een 2.1 km lange brugconstructie het eiland gaat verbinden met Suriname. De constructie zal een totale lengte van meer dan 5 km hebben.

Verder zijn de vooruitzichten, dat indien alles volgens planning verloopt, de bouw van de Corantijnbrug rond het einde van het komende jaar kan aanvangen.

President Chandrikapersad Santokhi en het staatshoofd van Guyana hebben besloten voor het ontwerp en de financiering van de bouw, over te gaan naar een procedure op basis van Public Private Partnership (PPP), een specifiek DBFOM (Design, Build, Finance, Operate and Maintenance) model waarbij een investeerder met zowel het ontwerp als de financiering, zal inkomen.  Voor de tender van de verschillende fases zoals ontwerp, financiering, bouw, operatie en onderhoud, is er al goedkeuring gegeven door de regering aan het ministerie van Openbare Werken, en dat is ook overeengekomen met de Guyanese regering. Keerpunt is niet tegen de bouw van deze brug, wij maken ons eerder bezorgd over de jurisdictie over de oeververbinding en situatie rondom het Tigrige-bied en hoe de afspraken worden vastgelegd. De regering zegt wel, dat het politiek verhaal ten aanzien van het financieringsinstrument nog onderling besproken moet worden, zodat de afspraken vast worden gelegd van wie betaalt hoeveel en welk percentage.

Er zullen hier wat politieke en beleidsvragen aan gekoppeld worden in de zin van, tot waar loopt de brug als te zijn Surinames deel en het deel van Guyana. Minister Albert Ramdin van Bibis heeft duidelijk gemaakt, dat hij persoonlijk een probleem heeft met de bouwkosten, namelijk 50 procent te delen met Guyana, en wil hij het liefst, dat Suriname zelf de brug bouwt tot aan waar de grens met Guyana ligt. Anders kunnen er andere kwesties ontstaan, maar dat wil volgens hem wel zeggen, dat Suriname voor meer dan 90% voor de financiering zal moeten zorgen. Het is volgens Ramdin nu goed om nu al vast te stellen, dat de brug tot de linkeroever van de Corantijnrivier loopt bij de laagwaterstand, tot daar is de oeververbinding van ons, en dat zullen wij dan financieren. De rest kan Guyana betalen en dat is maar een heel klein deel.

Dit is naar verluidt nog niet officieel overeengekomen, maar wat de regering zeker moet voorkomen, is dat er een situatie ontstaat, waarbij de Guyanezen denken, dat als zij de helft van de brug betalen, het Surinaamsgrondgebied hen ten dele zal vallen. Dit kan voor problemen zorgen qua interpretatie, en ook dat de Guyanezen vervolgens beheersdaden op de brug gaan uitvoeren.

Dit moeten we te allen tijde voorkomen, want al heeft de regering Santokhi een goede relatie met de huidige Guyanese regering, weten wij niet wie er daar over 20 jaar zit. Wij hopen daarom, dat alle zaken duidelijk worden vastgelegd, zodat men weet dat de linkeroever bij laagwaterstand tot daar bij de brug, ons grondgebied is en dient te blijven.

More
articles