VRIJGEVOCHTEN BENDE

Het is de hoogste tijd, dat er met grote nadruk wordt gewezen op de onhoudbare en de bijna anarchistisch aandoende toestand, die er al jaren heerst aan de Waterkant, en wel het gedeelte gelegen tussen het Hoekhuis van de Suralco en het Waaggebouw pal tegenover de ingang van de Keizerstraat. Reeds enkele jaren, en echt niet de laatste twee jaar, doet zich een verloedering van dit oudste gedeelte van Paramaribo voor, waar geen enkele regering de euvele moed heeft kunnen of willen opbrengen, daar een positieve en georganiseerde toestand van te maken. Doordat orde en gezag door geen enkele regering in de afgelopen zeker 20 jaar aldaar werd gedemonstreerd, zijn velen de Waterkant gaan zien als een “free for all” waar je kan neerstrijken en naar believen rotzooi trappen. Voordat de Covid-19 pandemie in ons land toesloeg was de Waterkant een verzamelplaats, en dan vooral in de nachtelijke uren, voor lawaaischoppers en prostituees en hun cliëntele. Buurtbewoners waren veel te vaak genoodzaakt, de assistentie van de politie in te roepen, wilden ze nog een oog dicht doen. Nadat de Covid-19 pandemie dit land ook in gijzeling nam, kwam de lock down, en was het gedurende deze uren niet meer mogelijk ter plekke neer te strijken en voor geluidsoverlast uit voertuigen te zorgen. Maar wie had gedacht dat de Waterkant er beter aan toe zou zijn, heeft zich lelijk vergist. Daklozen en zwervers kwamen in grote getallen naar de Waterkant en gingen de directe omgeving zien als hun nieuw onderkomen. En dat op nog geen honderd meter verwijderd van ons hoogste College van Staat, De Nationale Assemblee. Alle opstallen die hier maar over een goede dakbedekking beschikken, worden in de nachtelijke uren overgenomen en in niet weinig gevallen bevuild. De stoepen van monumentale panden worden als slaapplaats bezet en op een bijna onbeschrijfelijke wijze bevuild met etensresten , urine en fecaliën. Ook wordt er schade aangericht aan etensgelagen van derden, gelegen tegenover de Centrale Bank van Suriname, Tijdens de regering Bouterse II werd er een speeltuin opgezet, ook aan de Waterkant. Van die speeltuin is er nog maar weinig over en geen kind kan er zonder gevaar, nog gebruik van maken. Zwervers en daklozen hebben de houtendraak die deel uitmaakt van het speelgedeelte, al maanden geleden overgenomen en de bevuiling is overduidelijk zichtbaar. Om de zaak nog verder te verergeren en de anarchie nog meer leven te geven, verleende de vorige DC van Paramaribo Noord-Oost een fromu c.q. corrupte vergunning aan een BBQ standhouder zonder ook maar één buurtbewoner daaromtrent te hebben geraadpleegd. Deze uitbater handelt nu al tijden in strijd met de hinderwet en de DC van Paramaribo Noord-Oost heeft tot nog toe niet ingegrepen en de hinder veroorzaakt door deze BBQ tent, gaat onverstoord door. Maar wat doen we aan de concentratie van het grote aantal zwervers op deze plek in dit zeer oude gedeelte van Paramaribo? Tot nog toe heeft de overheid niet getoond, maatregelen te kunnen of willen nemen en wordt het aantal zwervers en daklozen met de dag groter ook wegens het feit dat sociale instellingen het dagelijks en wel driemaal van voeding en drank komen voorzien. Op zich is het zonder meer een goed gebaar om de mensen in nood te helpen, maar de plek die daarvoor is uitgekozen, is totaal fout, en maakt van dit gedeelte van de stad een smerig toeristonvriendelijk geheel en daar dient verandering in gebracht te worden, als we tenminste te maken hebben met een regering en DC die gepaste maatregelen kunnen en wensen te nemen. Het kan namelijk toch nooit zo zijn, dat particuliere bezitters van monumentale panden, hun stoepen moeten voorzien van ‘’razor wire’’ en andere barricades om zo te verhinderen, dat zwervers en daklozen deze plekken gaan innemen om er te slapen en bevuilen? Als men genoodzaakt is dat te doen, omdat een overheid weigert of niet in staat blijkt te zijn op te treden, houdt dat zonder meer een verminking in van het mooie historische monument. Het is te hopen dat de overheid toch wél maatregelen zal nemen omdat de situatie aan de Waterkant met de dag aan het verslechteren is.

More
articles