WE DIENEN ONS NU WEL BETER TE GEDRAGEN

Onlangs heeft de regering de anti-covid-maatregelen wederom versoepeld. Het uitgaansverbod werd voor 10 dagen bijgesteld van 23.00 uur tot 05.00 uur in de ochtend. Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zitten we nu in een dalende poot van de vierde golf en is het mogelijk, dat Suriname over twee weken de coronagolf achter ons kan laten. De afname van het aantal besmettingen, is volgens Ramadhin te danken aan een combinatie van maatregelen, die door de overheid zijn doorgevoerd in de afgelopen periode. Ramadhin verklaarde, dat de covid-maatregelen wel impact hebben gehad, daarom vindt hij de kritiek, inhoudende dat de maatregelen geen nut hebben, onjuist. De piek van de vierde golf kon volgens de bewindsman veel hoger zijn opgelopen en konden er nog veel meer doden zijn gevallen, als er geen maatregelen door de regering waren genomen. Keerpunt heeft op de eerste dag dat de avondklok om 23.00 uur inging, geconstateerd dat het in de avonduren heel erg druk was in Paramaribo.

Mensen maakten het zoals altijd weer te bont, door zich niet aan de maatregelen te houden.  Ofschoon we volgens Ramadhin bijna aan het einde van de vierde golf zijn, is er echter geen enkele reden nog om in een hoerastemming te verkeren. Als we ons nonchalant  blijven gedragen, kunnen de coronabesmettingen in “no time” weer toenemen. Keerpunt is van mening, dat de regering de samenleving elke keer moet blijven attenderen, zich te houden aan de covid-19 protocollen, zij kan de samenleving echter daartoe ook niet verplichten. We geven de schuld maar al te vaak aan de regering, maar dienen echter wel te beseffen, dat het coronavirus zich niet zelf verspreidt, maar dat zulks gebeurt van mens op mens. De regering probeert mensen en ondernemingen, die maanden gesloten waren, tegemoet te komen door de avondklok te verruimen. Maar wij dienen ons daarbij wel te gedragen en door ons betere gedrag zo mee te werken, waardoor de covid-situatie niet erger wordt. Nu zitten we nog zeker in de pandemie en wordt er aan een ieder gevraagd, zich optimaler te beschermen, door zich te laten vaccineren, MoHaNare-gels en andere maatregelen te eerbiedigen, om zo gezamenlijk uit deze ellende te komen.

More
articles