TIME TO LITTER

De tijd van vuilspuiterij  en tal van beschuldigingen tegen politici is aangevangen. Dat was duidelijk te merken bij de jongste bijeenkomst in De Nationale Assemblee, waarbij een oppositielid begon te ijlen, over wie er allemaal in stichtingen bij de coalitie zitten en dat zulks ongehoord is, als je eenmaal een vooraanstaande functie hebt binnen de publieke sector. Een beetje ver gezocht was het, maar het gaat er nu eenmaal om, de coalitie zoveel mogelijk een hak te zetten. Om dan ook nog te bezien, wie op de voorste plek gaat staan, om met een beschuldigende vinger te wijzen. Een figuur die alles behalve schone vingers heeft vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw. Breek ons de bek a.u.b. niet open.  Wanneer je met beschuldigingen komt van foute zaken, mag je dat naar de mening van Keerpunt slechts doen, als jezelf brandschoon bent en zonder problemen in de zon kan gaan staan. En dan hadden we deze week ook nog die meneer die het nodig achtte te roepen ‘’houd de dief’’, ach we kennen het spreekwoord toch allemaal, en in dit geval heeft het betrekking op een van de grootste huichelaars uit de huidige politieke oppositie. De man had het over drugs en iemand die zich daar schuldig aan heeft gemaakt en die nauw aan het Kabinet van de President verbonden zou zijn. Nogmaals, als je de vuilspuit wenst te hanteren, moet je heel voorzichtig zijn en wel altijd rekening houden met het zogeheten ‘’boomerangeffect’’.  Is deze hypocriet het zogeheten ‘’xtc schandaal’’ uit 2003 vergeten en wie daar allemaal bij betrokken waren? Zeker geen figuren uit de huidige coalitie, maar zeker wél uit de gelederen van de vuilspuiter uit ons hoogste college van staat. En waar is de veroordeelde XTC figuur beland in de afgelopen 10 jaar (2010-2020)? Juist ja op het Kabinet van de President. Waar praat deze huichlachtige bevuiler het eigenlijk over? En als we het eenmaal over drugs hebben, dan moet deze smiecht ons gelijk vertellen, wie door Interpol al jaren wordt gesignaleerd. En wie de persoon is die enkele jaren geleden in Panama  door Amerikaanse drugsagenten werd opgepakt en momenteel een heel lange straf in Amerikaanse penitentie door dient te brengen voor de gepleegde strafbare feiten. Heeft de meergenoemde vuilsmijter eens een kijkje genomen bij de inlichtingendienst, in de tijd dat zijn baas het voor het zeggen had? Keerpunt is er van overtuigd, dat hij daar nimmer een oriënterend bezoek heeft gebracht, want  dan zou hij anders piepen. Over drugsgerelateerdheid gesproken. Deze meneer moet de laatste zijn die met een beschuldigende vinger allerlei richtingen opwijst , want hij weet heel goed dat hij uit een heel be-smeurd huis komt alwaar corruptie, fraude, diefstaf en meerdere strafbare feiten de afgelopen tien jaar veelvuldig zijn gepleegd. Wie is er naar Cuba gevlucht om uit handen van de justitie te blijven? Welke bankdirecteur zit nu in de gevangenis voor zeer ernstig gepleegde strafbare feiten?  Wie hebben er allemaal vreselijk gejat tijdens het project Na-schoolse Opvang?

En wie hadden ernstig lange vingers voor, tijdens en na het Carifestafeest?

17 miljoen lasi me boi: Dus saka Keerpunt na halte! Pe a moni disi go?

En last but not least, wie heeft de valutakasreserves en termijndeposito’s  groot 197 miljoen US dollar behorende aan het Surinaamse volk en door de hier gevestigde commerciele banken ondergebracht bij de Centrale Bank  met ‘’ droge oogjes’’ gestolen? Juist ja, dezelfe club  van de huichelaar, die nu denkt met vuil te kunnen spuiten. Ook deze figuur is door de gepleegde malversaties er  zichtbaar beter van geworden. Hij dient daarom liever zijn grote hypocriete schuif dicht te houden.

More
articles