GEEN CLAD ONDERZOEK ALVORENS AANHOUDING VAN TRIKT?

De ex-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt hoopt, dat de rechter met zijn uiteenzetting in zijn laatste woord van afgelopen dinsdag begrijpt en aanvoelt, dat in bij rechtsonzekerheid leeft als “verdachte”, waarbij eerder het gevoel van “schuldig tot bewezen onschuld” opkomt in plaats van waar hij op vertrouwde, zoals het ook in de Grondwet staat: Onschuldig totdat schuld bewezen is. Op 28 januari 2020 werd op verzoek van de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad aangifte gedaan, ondertekend door de regeringscommissaris van de Centrale Bank en de bankdirecteuren op basis van het rapport van een advocatenkantoor. Bij onderzoek dat was ingesteld door de Centrale Bank in opdracht van Hoefdraad werd Van Trikt binnen een week in verzekering gesteld op 6 februari 2020. Hij is nu al langer dan 642 dagen, meer dan 21 maanden in bewaring. Zijn aanhouding was gebaseerd op de contracten die hij was aangegaan met het Belgisch adviesbureau Clairfield. Van Trikt werd letterlijk voor de leeuwen gegooid, want Hoefdraad en de overige bankdirecteuren deden aangifte contra hem, terwijl ze van alles op de hoogte waren en zelf hebben geparticipeerd. Dit verduidelijkte Van Trikt onlangs in zijn laatste woord. Alle contracten/overeenkomsten werden altijd eerst gescreend door de afdeling Legal, waar Faranaaz Hausil de leiding had. Deze documenten gingen volgens de ex-governor na goedkeuring van de afdeling Legal naar de bankdirecteuren, waar de Raad van Commissarissen op ook de hoogte van was en daarna kwamen de stukken bij het secretariaat van de governor om te tekenen.

Volgens Van Trikt, waren de bankdirecteuren en het ministerie van Financiën van alles op de hoogte en dat is ook aangehaald in het rapport Kroll, waarin ook de verklaringen van het bedrijf Clairfield zitten. Al deze onjuistheden die zich voordoen bepalen de grondigheid van het onderzoek, verricht door het Openbaar Ministerie en het advocatenkantoor. Keerpunt vraagt zich wel af, waarom er geen onafhankelijk CLAD onderzoek is geweest, alvorens de ex-governor in verzekering is gesteld. Het onderzoek van de CLAD is immers ook een vereiste volgens de comptabiliteitswet. Er zijn daarbij genoeg voorbeelden van zaken die lopen bij de CLAD zoals het onderzoek bij SZF, SPSB, ‘s Lands Hospitaal, EBS en TELESUR.

More
articles