PROVOCATIES TEN TOP

We zitten nog steeds temidden van de vierde Covid-19 golf en het aantal besmettingen van de Deltavariant  is zeer onrustbarend en  de dodelijke slachtoffers op dagbasis eveneens. Uit haar verantwoordelijkheid tegenover de samenleving  kan de overheid er daarom nog niet toe overgaan, alles weer open te gooien door de avondklok te verruimen en of af te schaffen. Het is volkomen begrijpelijk dat er bedrijven zijn die smachten naar verruiming van de avondklok, of haar totale afschaffing, omdat ze al veel te lang op een laag pitje draaien,  of helemaal niet kunnen functioneren. Maar  het Covid-19 gevaar is nog helemaal niet geweken, en wat de zaak nog erger maakt, is dat er nog veel te veel ongevaccineerden onder ons rondlopen en zelfs steevast weigeren, zich te laten inenten om zo een bijdrage te leveren, waardoor we terug kunnen naar een normaler bestaan,. Het leven terugkrijgen zoals we dat kenden voor februari 2020, kunnen we gerust vergeten, omdat Covid-19  zich zal blijven manifesteren, alleen moeten wij trachten haar tot beheersbare properties, terug te brengen. Maar terwijl het de overheid menens is de Covid-19 pandemie en de ontstane varianten onder controle te krijgen door ingrijpende maatregelen toe te passen, zien wij tot onze afschuw, dat steeds meer mensen pogingen ondernemen om de anti-covid-19 maatregelen te tarten en zelfs zover gaan, de overheid moedwillig te provoceren, door lang na negen uur in de avond op straat te blijven. Het valt telkenmale weer op, dat men zelfs om 22.30 uur nog aan de Waterkant rondhangt is en zich op de dijk in het donker ophoudt met porties eten en sterke drank en daarenboven totaal geen aanstalten maakt te vertrekken. Zelfs een barbequestandhouder doet alsof hij niet  begrepen heeft, dat 21.00 uur je niet moet beginnen met opruimen en sluiten van de tent om vervolgens huiswaarts  te keren, maar dat je op dat aangegeven tijdstip al thuis behoort te zijn.  Gezien het feit dat de overheid geen afoende controle uitoefent op de naleving van de door haar afgekondigde maatregelen, neemt men, en vooral de jongeren, steeds meer een loopje met de regels. Afgelopen zaterdagavond was de politie wederom genoodzaakt met een aanzienlijk aantal agenten de Waterkant schoon te vegen, en zo gebeurt dat steeds vaker op andere plaatsen in onze hoofdstad. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de politie harder gaat optreden, gezien de zeer ernstige gezondheidssituatie waarin we momenteel verzeild zijn geraakt.  Als de avondklok wordt verruimd, zal men zeker ook nog veel later op straat blijven door het onhebbelijke gedrag van velen, en wat heeft het dan nog voor zin  de lock down  te handhaven?

****

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, SWM  verdient een welgemeend compliment. Uit Albina wordt vernomen dat de maatschappij  alle zeilen bijgezet heeft om de watervoorziening in de grensplaats en de ten noorden gelegen inheemse dorpen, aanmerkelijk te verbeteren. Er stroomt nu vrijwel de gehele dag goed en drinkbaar water uit de kranen  en men is daar zeer verheugd en dankbaar voor.  Men spreekt wél de hoop uit, dat de SWM in staat zal blijven de voorziening minstens op dit niveau van een redelijke voorziening, te houden.

More
articles