Inbeslagname zangvogels op JAP-luchthaven

De dienst ’s Lands Bosbeheer/Natuurbeheer van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GB), kreeg op donderdag 15 oktober, de melding van inbeslagname van zangvogels op de JAP-luchthaven. Een Nederlandse reiziger trachtte deze dieren richting Nederland te smokkelen. De politie heeft de reiziger aangehouden en de vogels in beslag genomen. Het gaat om 33 vogels, waarvan 8  in tandpastadozen waren verborgen. Deze 8 vogels hebben het helaas niet gehaald. De in beslag genomen vogelsoorten zijn: sabana rowti, oranka rowti, blauwbaka rowti, picolet, jack, bakba kanari en gelebek. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de 24 stuks levende vogels in de vrije natuur losgelaten door jachtopzieners van de dienst ‘s Lands Bosbeheer. LBB/Natuuurbeheer benadrukt hierbij, dat voor de invoer naar Suriname of uitvoer van Suriname van dieren en planten en of delen ervan of producten vervaardigd met delen ervan, een vergunning nodig is. Voor meer informatie ten aanzien van vergunningen, kunt u contact opnemen met Sectie vergunningen van Natuurbeheer.

More
articles