VISVERGUNNINGEN LEUGEN EN WAARHEID

Wat is er eigenlijk aan de hand met betrekking tot de veelbesproken visvergunningen die de Guyanezen zo dolgraag van de Surinaamse regering wensen los te krijgen? De vicepresident van Guyana, Bharrat Jagdeo,  gaat er gewoon toe over 150 Guyanezen te mobiliseren en aan te zetten naar Suriname af te reizen, met de bedoeling van ons ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, visvergunningen af te dwingen. Jagdeo kan naar onze mening, nooit een dergelijk verregaand initiatief nemen door zijn landgenoten aan te sporen, hierheen te komen. Het zou een ernstige misleiding van de Guyanese vicepresident zijn, vissers naar Paramaribo te sturen, als hij geen harde toezeggingen had gekregen van de Surinaamse autoriteiten, dat de vergunningen wel verstrekt zouden worden. Minister Sewdien van LVV, bijt zich vast in de Surinaamse regelgeving en stelt, geen vergunningen aan buitenlanders te kunnen afgeven, om in de Surinaamse wateren te mogen vissen. Het is al jaren bekend dat Guyanezen die zeker geen Surinaamse ingezetenen zijn, op basis van vergunningen verstrekt aan derden, lees Surinamers, in onze wateren vissen. Dat doen ze zowel in onze rivieren als buitengaats, en juist daar willen de Guyanezen vanaf en daarenboven is hun streven er ook op gericht, uitbreiding van het aantal vergunningen op naam van Guyanezen, te bewerkstelligen. En juist dat kan niet en is al op grote weerstand gestuit van Surinamers, die ook in de visserijsector actief zijn en er niet van gediend zijn, dat er nog meer vergunningen worden verstrekt en dan zeker niet aan Guyanezen. Jagdeo probeert de Surinaamse overheid onder druk te zetten, de vergunningen desnoods in strijd met onze wetgeving, te verstrekken. Wie schopt deze man om te denken dat hij ons onder druk kan zetten? Niet omdat Guyana momenteel een aardolie exporterend land is geworden en wij dat pas over vier jaar zijn, kan de man niet overlopen van arrogantie door aan schromelijke overschatting te doen. Wat ook velen niet begrijpen, is de plotselinge en intensieve vrijage, die het kabinet Santokhi met de Guyanezen is aangegaan, terwijl we heel goed weten, dat we nog steeds een niet opgelost grensvraagstuk hebben met Georgetown en dat dit land een groot Surinaams gebied vanaf 1969 wederrechtelijk occupeert. We hebben het dan ook wederom over de Tigri delta. Minister Sewdien heeft het er steeds over dat onder de huidige wetgeving met betrekking tot de visserij en het vrijgeven van vergunningen, Guyanezen niet in aanmerking kunnen komen voor deze licenties. Maar de Guyanezen blijven aandringen en binnen de Surinaamse visserij en de mensen die hun brood verdienen met  de goed georganiseerde visvangst, blijft het onrustig en hecht men niet gelijk geloof aan al hetgeen minister Sewdien met betrekking tot deze kwestie verkondigt. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat onze minister van Buitenlandse Zaken meer duidelijkheid verschaft over al hetgeen maanden geleden met de Guyanezen is besproken en of er daadwerkelijk toezeggingen zijn gedaan aan Jagdeo met betrekking tot het verstrekken van visvergunningen aan Guyanezen. Zolang zaken nog  duister blijven en er ook hier geen openbaarheid van bestuur wordt gedemonstreerd, zal de onrust vooral bij de lokale vissers voortduren.

More
articles