Belfort: ‘Medische dwang en discriminatie zijn verboden’

Abop-parlementariër Edward Belfort, heeft gisteren in het parlement zijn stem laten horen over de richting die de overheid wil opgaan om mensen ertoe te bewegen zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Volgens Belfort is er sprake van dwang. “Onder dwang wordt verstaan iemand dwingen iets te doen of na te laten. Het dwingen kan zijn fysiek, maar ook psychisch. Medische dwang en medische discriminatie zijn verboden en dat is verankerd in onze grondwet en we zijn partij bij het BUPO verdrag”, zei Belfort. Hij gaf aan het er niet mee eens te zijn dat de regering ‘’een wet wil maken die mensen verplicht zich te laten vaccineren’’. “Elk middel dat u gaat gebruiken om de mensen te dwingen, zal weerstand oproepen en we zullen altijd vreedzaam strijden tegen die dwang dat de regering ons wil opleggen”, sprak Belfort. Hij gaf aan te praten namens de mensen die zich niet zullen laten vaccineren.

Belfort zei ook dat hij behoort tot groep van mennen die zich niet zal laten vaccineren. ‘’Er zijn alternatieven voor vaccinatie’’, stelde hij en noemde als alternatief het medicijn ivermectine, dat volgens hem, wereldwijd wordt gebruikt. ‘’Zelfs in India waar miljoenen mensen stierven, wordt het toegepast.’’ Hij gaf aan dat de staat Uttar Pradesh (India) met succes ivermectine heeft toegepast na miljoenen doden te hebben genoteerd. “Waarom importeert de staat ivermectine niet? Het is een effectief middel tegen corona dat wereldwijd met succes wordt toegepast. Het is niet zo dat er geen middelen zijn tegen corona.

Ivermectine is een van de effectiefste middelen tegen corona. Bijvoorbeeld iemand van mijn gewichtsklasse 80 kilogram, krijgt 4 tabletten per dag. Een kuur van 5 dagen is 20 tabletten en die mensen worden beter”, haalde Belfort aan.

Volgens de parlementariër worden mensen in het ziekenhuis aan hun lot overgelaten, waarna de samenleving steeds elke dag vrees wordt ingeboezemd met het aantal doden. Belfort haalde ook aan dat er maar één begrafenisondernemer belast is met het afleggen en begraven van mensen die aan covid overleden zijn en vroeg zich af, waarom de andere ondernemers niet betrokken worden. Belfort zei dat mensen ook op kosten worden gejaagd en bedreigd, anderen worden ontslagen, omdat ze niet gevaccineerd zijn, terwijl er duidelijk in de grondwet is verankerd dat medische discriminatie niet mag. “Hier op het Kabinet van de President is er een brief die circuleert. Ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat is er gaande? Wordt de grondwet met de voeten getreden? Worden verdragen met de voeten getreden?”

Hij noemde ook de bijwerkingen van de verschillende vaccins. “AstraZeneca veroorzaakt trombose, heel Nederland is bekend daarmee. Waarom is IJsland gestopt met Moderna? Het is een vaccin dat hier vooral wordt gebruikt bij zwangeren. Het is bekend in IJsland dat het zorgt voor ontsteking van de hartspier en ook voor ontsteking van het hartzakje, vandaar dat IJsland is gestopt, maar hier wordt het aan zwangere vrouwen toegeschreven. We hebben traditionele genezers die effectieve middelen maken, maar ze worden niet gevraagd en mensen worden aan hun lot overgelaten in de ziekenhuizen. Ze gaan dood en het ministerie van Volksgezondheid maakt het dagelijks bekend, waardoor er vrees wordt ingeboezemd bij de samenleving. U hebt geen beleid minister, vandaar dat we straks naar duizend doden gaan. U kunt het ministerie niet handelen. U kunt de coronapandemie niet handelen”, aldus Belfort.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles