Weinig sprake van bezuinigingen na invoering nieuwe stroomtarieven

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft gisteren in het parlement meegedeeld dat sinds de invoering van de nieuwe stroomtarieven, er weinig sprake is geweest van bezuinigingen van de burgers voor wat betreft het energieverbruik. De nieuwe stroomtarieven zijn per staatsbesluit op 12 juli afgekondigd. De minister ging in op de vragen en opmerkingen uit de samenleving en het parlement over de hoge tarieven. Veel burgers hebben geklaagd en gezegd, de nieuwe tarieven niet te kunnen betalen. De huishoudelijke aansluitingen hebben een totaal aantal van 157.575 huishoudens. Die zijn onderverdeeld in drie verbruikscategorieën, namelijk de groep van 0-400 kilowatt per uur, de groep tussen 400-800 kilowatt per uur en de groep van groter dan 800 kilowatt per uur. Binnen de groep van 0 tot en met 400 kilowatt per uur hebben 25.243 huishoudens minder verbruikt, 2538 hebben hetzelfde verbruikt, van 8713 is er geen opname en bij 66.840 huishoudens is een toename van verbruik geconstateerd. “Waar in de aanloop naar de implementatie de nadruk werd gelegd op bezuiniging en besparing, zien we juist dat het verbruik is toegenomen in deze groep”, zei de minister. De groep die tussen 400 en 800 kilowatt uur verbruikt, telt 39.164 huishoudens waarvan 6002 bespaard hebben, maar bij 32.200 het verbruik is toegenomen. De groep die meer dan 800 kilowatt per uur verbruikt telt 13.766 huishoudens, waarbij 1872 huishoudens hebben bespaard en bij 11.692 een toename is gezien.

Ook bij de klein commerciële en industriële aansluitingen met 6715 aansluitingen is te zien dat 1186 hebben bespaard, maar 5436 juist meer hebben verbruikt.

De minister wees de gemeenschap erop dat besparing kan leiden tot een lagere rekening. ‘’Op de website van de Energiebedrijven Suriname (EBS), zijn er genoeg tips over zuinig omgaan met stroom te vinden’’, stelde de minister. Hij zei dat de klachten van burgers van 21 augustus tot en met 21 september geanalyseerd zijn. Tot 21 september zijn er 562 verbruiksklachten ingediend waarbij na beoordeling een correctie of herberekening is gemaakt. Er waren 136 klachten waarbij er geen herberekening nodig was. Bij 53 klachten was de opgegeven meterstand dat gebruikt is voor de klacht niet juist.

76 verbruiksklachten zijn afgehandeld, waarbij de klant reclameerde. In 44 gevallen ging het om verlaten mutaties bij nieuwe aansluitingen, overschrijving of opzegging. “Indien er sprake was van opgestapeld verbruik, moest dat niet op basis van de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht. Dit alles is rechtgetrokken”, aldus minister Abiamofo.

door Priscilla Kia

 

More
articles