Ferrier: ‘Van Trikt opzettelijk beschuldigd van verduistering’

In de strafzaak in het Tweede Kanton, waarbij de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert-Gray van Trikt, wordt verdacht van ernstige benadeling van de moederbank, zal er binnenkort een uitspraak moeten komen. Volgens de moeder van Van Trikt, tevens ex-minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, is het bij deze zaak duidelijk, dat er sprake is van opzet en voorbedachten rade. Ferrier is van mening, dat er zoveel beschuldigingen zijn gedaan aan het adres van haar zoon, maar tot nu toe is de zaak niet gebaseerd op harde feiten. In gesprek met de redactie van De West, zegt Ferrier dat zij geen vertrouwen heeft in de rechters die het rechtsproces van Van Trikt behandelen. Zij benadrukt, dat zij ook geen vertrouwen heeft, omdat de mensenrechten van haar zoon al twintig maanden lang worden geschonden en vooral vanwege het feit, dat er vooraf geen hoor en wederhoor is toegepast door de vervolgingsambtenaren. Het gaat Ferrier vooral om de procedurele aanpak van deze zaak. “Die is goed fout’’, stelt zij.

“Robert werd in maart 2019 aangesteld en kreeg zijn eerste salaris pas in december 2019 en hij heeft al die maanden ook gereden in zijn eigen voertuig, een Toyata Prado, waarvoor hij USD 200 per dag kon krijgen, maar hij heeft nooit gedeclareerd. Tenslotte is die Prado overgenomen door de bank, want hij zou een ander voertuig krijgen volgens zijn contract. De governor mag een auto aanvragen en daarom is er ook getekend door de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, om het voertuig, een Range Rover, invoerrechtenvrij binnen te halen. In januari 2020 werd voorgesteld door Ingeborg Geduld- Nijman om het voertuig van Van Trikt aan te schaffen via de Stichting Huisvestingsfonds, omdat andere governors, ook op zo een ma-nier grote aankopen deden”, aldus Ferrier.  Tevergeefs heeft Ferrier meerdere malen gevraagd waar de jaarverslagen zijn van de Centrale Bank.

‘’Want alleen zo zullen wij kunnen zien wat er daadwerkelijk is gebeurd in al die jaren. Het onderwerp van monetaire financiering en schending van de Bankwet kan al voor de tijd van Van Trikt hebben plaatsgevonden en daarvoor zijn de jaarverslagen no-dig’’, aldus Ferrier. Het laatste verslag van 2015 is vorig jaar gepubliceerd. “Ondanks bewezen in-tegriteit en een goed trackrecord binnen zijn carrière, wordt hij toch als een zware crimineel behandeld. Ik zie in deze zaak alleen opzet om Robert te beschuldigen van verduistering, maar hij had nooit de intentie om eigen voordeel uit de CBvS te halen en dat is er ook niet geweest. Hij zit nu in het gevang met zware criminelen, terwijl hij niets heeft gestolen”, zegt Ferrier.

Scenario

Van Trikt wordt beschuldigd van medeplegen aan het eerste lid van art 13 van de Anti-corruptiewet, welk feit strafbaar wordt gesteld in art 13 lid 2 van de Anti-corruptiewet juncto artikel 72 sr. Volgens Ferrier, is de Anti-corruptiecommissie tot nu toe niet geïnstalleerd en zij vraagt zich dan ook af, volgens welke richtlijnen er wordt gehandeld door het Openbaar Ministerie.

Ook vraagt zij zich af of het OM de bevoegdheid/kennis bezit om de noodzaak van projecten te bepalen die door de Centrale Bank zijn getekend met het adviesbureau Clairfield. Het onderzoeksrapport van Kroll heeft al aangegeven, dat de afspraken en bedragen marktconform zijn. Verder wordt Van Trikt verdacht van medeplegen aan money laundry, dat strafbaar is gesteld in art 1b van de Wet Strafbaarstelling Money laundering SB 2002 no 64 juncto artikel 72 sr. Ferrier vraagt zich af om welk misdrijf er hier wordt gesproken, want alles is van bank naar bank gegaan. “Ook zijn alle contracten tussen de partijen en werkzaamheden bekend. Hierin staan werkuren, overmakingen en e-mails ten behoeve van transacties.

Dit is gewoon een scenario dat is ingezet door de ex-minister van Financiën en de toenmalige RvC van de Centrale Bank, om hun eigen belangen te behartigen en zichzelf in te dekken’’, aldus Ferrier.

Wederhoor

“Van Trikt was voor zijn aantreden voorgehouden, dat hij zou worden begeleid door Hoefdraad, die ooit ook de functie van governor had vervuld. Er is ook geen enkel besluit genomen binnen de moederbank, waarvan de ex-minister en de ex-president niet op de hoogte van waren.

De CBvS behoort onafhankelijk te functioneren, dus de governor is geen ambtenaar en ook geen publieke functionaris. Volgens de Bankwet vertegenwoordigt hij de Bank en er is niets fout gegaan, want de transacties waarvan hij wordt beschuldigd met Clairfield, zijn goed en marktconform. Dit is bevestigd door het rapport van Kroll, dat zelf door het Openbaar Ministerie is opgevraagd.

Dit is allemaal begonnen toen Hoefdraad in De Nationale Assemblee de beschuldigingen richting Van Trikt heeft uitgesproken, er werd gesuggereerd dat het ging om absurd hoge bedragen die zouden zijn betaald waarvan hij als minister niet op de hoogte was. Maar dat was een leugen, want hij was altijd op de hoogte”, zegt Ferrier. Er is volgens haar, nooit wederhoor toegepast door de RvC van CBvS, terwijl dat wel staat in de Bankwet. “Indien er zaken waren geconstateerd die ten nadele waren van de moederbank, dan had de RvC onder leiding van de regeringscommissaris in eerste instantie Robert moeten confronteren met hun bevindingen, daarna konden zij hem op staande voet ontslaan en vervolgens aangifte doen. Hierdoor waren zaken openlijk besproken en had Robert alle kaarten op tafel kunnen leggen. Maar hij werd uitgenodigd om zich aan te melden, onder het mom van verhoor door het Openbaar Ministerie en werd toen aangehouden en in verzekering gesteld. Hoe krom en misleidend is dat”, zegt Ferrier.

More
articles