GUYAANSE PRESSIE?

Is er momenteel sprake van pressie-uitoefening vanwege de Guyaanse regering  Ali ten opzichte van  het Kabinet Santokhi, voor het alsnog verlenen van maar liefst 150 visvergunningen aan Guyaanse vissers om in Surinaamse wateren te mogen komen vissen? De Guyaanse krant Stabroek News, meldde namelijk zeer recentelijk in een bericht dat de vicepresident van ons buurland, Bharrat Jagdeo, een comité heeft geïnstalleerd aan de Boven-Corantijn, om 150 vissers te selecteren die naar ons land zullen worden gestuurd, om een visvergunningsaanvraag in te dienen om in Surinaamse wateren te mogen vissen. Degene die het bericht goed leest, zal wel begrijpen dat het hier gaat om Guyanezen die aan de bovenloop van de volledig Surinaamse rivier de Corantijn woonachtig zijn en vergunning behoeven, om op onze rivier te mogen vissen. Deze vissers gooien hun netten dus duidelijk al jaren achtereen illegaal uit in de Corantijn en willen nu een wettelijke status van de Surinaamse autoriteiten verwerven. Naar onze mening moet de Surinaamse regering en in het bijzonder de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, aangeven, om wat voor vergunningsaanvragen het gaat en in welke gebieden men zou willen vissen. Alvast is het zo dat deze mensen geen Surinamers zijn en dus ook niet in aanmerking zouden kunnen komen voor visvergunningen, al betreft het licenties voor de Corantijnrivier, want dat is ook een totaal Surinaamse rivier en behoort tot ons territoir. Als we zuiver naar de Surinaamse wet- en regelgeving op dit stuk kijken, kunnen deze 150 Guyaanse vissers niet in aanmerking komen voor een visvergunning. Minister Sewdien van LVV, zal duidelijk moeten komen verklaren, wat er hier aan de hand is en waar Jagdeo het over heeft, en ook wat eventueel achter de schermen is afgesproken. Het NDP-parlementslid Parmessar, trekt volgens een lokaal medium aan de bel over deze kwestie en verklaart, dat er al voldoende SK-vergunningen zijn verleend en dat er niet meer moeten worden uitgegeven. En als we eenmaal overgaan tot vergunningverstrekking, dan dient zulks volgens hen aan Surinamers te geschieden. Als Parmessar het over SK-visvergunningen heeft, dan gaat het om toestemmingen verleend vanwege de Surinaamse overheid, te mogen vissen buitengaats c.q. op zee voor de kust, en niet in het Boven-Corantijn gebied. De LVV-minister dient daarom ten spoedigste eerlijk en diepgaand te komen uitleggen aan de samenleving, wat er nu daadwerkelijk aan de hand is, om zo tal van misverstanden te elimineren. Wel is het zo dat Suriname zeker geen vergunningen moet gaan verstrekken aan personen die zuiver wettelijk daar niet voor in aanmerking kunnen komen. Willen we dan achteraf toch vergunningen aan niet-Surinamers verstrekken, dan zal er gesleuteld moeten worden aan vigerende wettelijke regels.

More
articles