Geen wetgeving in Suriname voor harde aanpak skalians

Gezamenlijke handhaving vereist voor bestrijding illegale goudsector

De Franse ambassadeur Antoine Joly staat op vertrek. Hij zegt dat hij enorm erkentelijk is voor alles dat hij in de afgelopen jaren heeft kunnen ervaren en bewerkstelligen gedurende zijn diplomatieke aanstelling in ons land. Ambassadeur Joly, een zeer vriendelijke en correcte man, heeft altijd opengestaan voor een onderhoud met leden van Surinaamse pers en deelde graag zijn werk en kennis als diplomaat. Ook op sociale media was hij nooit stil en reageerde met onderbouwde feiten op onderwerpen, waarvan hij goed op de hoogte is. De redactie van De West, wilde voor zijn vertrek een diepgaander gesprek met de heer Joly hebben, zodat ook zijn opvolger ons verder op de hoogte kan stellen van de verschillende ontwikkelingen die betrekking hebben op de relatie tussen Suriname en de Frankrijk. Joly ging uitvoerig in op de skalianproblematiek, gariempeiros, kwikvervuiling en andere illegale activiteiten, die een grote invloed hebben op ons milieu, de flora en fauna.

Skalians

De situatie rondom de skalians vormt al jaren een probleem aan de oostgrens dat Joly bij de vorige en huidige regering heeft aangekaart. Tot nu zijn er skalians op de grensrivieren Marowijne en Lawa tussen Suriname en Frans-Guyana en de ambassadeur zegt, dat het lijkt alsof de Surinamers “blind” zijn als het gaat om deze vaartuigen die alleen maar ravage aanrichten. “Zoals bekend, heeft de Franse regering toezeggingen van de Surinaamse regering de activiteiten van de skalians te verbieden op de Marowijne- en Lawarivier. De activiteiten van de skalians zijn dus eigenlijk verboden aan beide zijden van de oevers, en het probleem is nu het verbod te implementeren. We hebben de Surinaamse regering gevraagd de skalians te sommeren te stoppen met hun activiteiten door een gezamenlijke missie op te zetten.

We hebben zelfs de minister van Natuurlijke Hulpbronnen met een helikopter over de gebieden gevlogen, zodat hij kan zien wat voor een ravage wordt aangericht door de vaartuigen. Ook werd er een gezamenlijk missie geïnitieerd per boot om te zien wat de aanpak zou kunnen zijn om de skalians duidelijk te maken, dat hun activiteiten verboden zijn”, aldus Joly. De maatregelen vanwege Suriname zijn volgens de ambassadeur, onvoldoende, omdat er geen wetgeving is om daadwerkelijk hard op te treden. De Fransen hebben wél een wet, waarbij zij alle equipment die wordt aangetroffen door gewapende eenheden op illegale goudvelden en ook bij de skalians, mogen vernietigen. Volgens de ambassadeur kan dit probleem alleen goed aangepakt worden, als de controle en handhaving gezamenlijk worden gedaan. De enige manier waarop hij denkt dat dit probleem zal ophouden, is als de gewapende machten van Suriname en Frankrijk samenwerken om de skalians  te “neutraliseren”. Er zijn nog steeds een paar grote skalians actief in het gebied en een aantal kleine die sneller verplaatst kunnen worden. ‘’De Franse overheid blijft de zaak volgen en indien zij kan ingrijpen, zal dat ook gebeuren’’, aldus Joly. ‘’De eigenaren van de skalians mogen weten dat de Fransen niet zullen opgeven, want de gevolgen voor het gebied zijn uitermate negatief.’’ Volgens Joly heeft hij de huidige vicepresident Ronnie Brunswijk en zijn broer Leo Brunswijk beloofd, dat als zij weer in de regering zaten, dit probleem aangepakt zou worden. Joly zegt, dat de oplossing van dit vraagstuk heel belangrijk is voor een goede relatie tussen Suriname en Frankrijk, daarom zullen zij doorgaan om de Surinaamse overheid te wijzen op het nijpende probleem van de skalians.

Illegale goudvelden en gariempeiros

Het probleem van de illegale Brazilianen die in de bossen van Frans-Guyana doen aan illegalen gouddelving, is ook enorm, want zij gebruiken kwik bij hun werkzaamheden. Het gebruik van kwik heeft nadelige gevolgen voor de omgeving en de vis, die daar een grote bron van voeding is voor de leefgemeenschappen. “De kwikproblematiek in de goudvelden gaan we alleen kunnen oplossen als de mensen bewust worden gemaakt van de gevaren en de langetermijneffecten. Vis eten die kwik bevat is ongezond en heeft nadelige gevolgen voor eenieder, omdat vis sowieso de grootste bron van voeding is in de dorpen. We moeten ze zien te overtuigen, dat de manier waarop zij goud delven, namelijk met kwik, niet de enige manier is en dat er andere, meer duurzame methodes gehanteerd kunnen worden die evenveel geld opbrengen”, aldus Joly. De transitie van kwikvrije methodes zal volgens de ambassadeur, ook gefinancierd worden door Frankrijk, om zo de lokale bevolking bewust te maken van de mogelijkheden. De kleinschalige goudzoekers worden volgens Joly, binnenkort benaderd door vertegenwoordigers van de Franse regering, om ze zodoende het voordeel van een kwikvrije omgeving bij te brengen. ‘’Het probleem ligt niet alleen bij de skalians,’’ zegt Joly, ‘’maar ook bij de gouddelvers die zorgen voor vervuiling van de rivieren en omgeving.’’ Ten aanzien van de illegale Brazilianen ofwel gariempeiros, hebben de Franse gewapende machten volgens Joly weinig succes ze te arresteren, omdat ze wegvluchten op het moment dat zij de helikopter horen aankomen. ‘’Ze gaan dan gelijk richting Suriname, omdat zij eigenlijk daar woonachtig zijn en aan de Franse kant werken in de illegale goudvelden.’’ Joly stelde ook dat de illegale Brazilianen op verschillende manieren Suriname binnenkomen en vervolgens alle benodigdheden kopen in Paramaribo en Albina om te werken in de goudvelden. ‘’Er zijn Braziliaanse gemeenschappen die wonen in Suriname en daarnaast illegaal werken in Frans-Guyana’’, aldus Joly.

More
articles