Brazilië constateert illegale goudwinning door Colombiaanse ex-guerrillastrijders

De federale politie heeft onlangs na een ingesteld onderzoek geconstateerd, dat personen in Brazilië verdacht worden van banden te onderhouden met een dissident van de voormalige Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC), en Braziliaans grondgebied hebben betreden, om illegaal goud te winnen in Brazilië, aan de rivieren zijtakken van de Amazone. In de afgelopen jaren hebben inlichtingendiensten informatie verzameld dat sommige personen drugstransporten begeleiden, die van Colombia naar Brazilië worden gestuurd via de rivieren in de regio.

In augustus voerde de federale politie en het Braziliaanse leger een operatie uit in de gemeente Japurá (AM), 745 kilometer van Manaus, nadat ze de informatie verkregen hadden, dat er FARC dissidenten in het stedelijk gebied aanwezig waren.

Als gevolg hiervan, werden twee Colombianen gearresteerd. Volgens autoriteiten is de FARC een van de guerilla-groepen die zich in het gebied ophoudt en bijna 50 jaar in oorlog was met de Colombiaanse regering.

In 2016 ondertekenden commandanten van de FARC en de toenmalige president van Colombia, Juan Manuel Santos, een “staakt het vuren” dat voorzag in de ontwapening van de organisatie, en ook de mogelijkheid voor de groep deel te nemen aan het politieke leven van het land. Zo hebben de meeste FARC rebellen zich in 2017 gedemobiliseerd en richtten een gemeenschappelijke politieke partij op, namelijk de Alternatieve Revolutionaire Kracht.

Bepaalde rebellen waren het niet eens met de vredesovereenkomst en bleven in de regio actief, namelijk in het Amazonegebied. De documenten die door de BBC Brasil zijn verkregen, geven een beeld van het onderzoek, dat na de operatie in augustus door de federale politie werd uitgevoerd en dat nu in behandeling werd bij de federale rechtbank van Amazonas.

Daarenboven is ook geconstateerd, dat individuen die naar verluidt dissidenten van buitenlandse paramilitaire groepen zouden zijn, betrokken zijn bij de handel in verdovende middelen, het begeleiden van drugstransporten, en meer recentelijk, bij het afpersen van illegale goudmijnwerkers die in het grensgebied werken. Volgens onderzoeken in de regio komen deze FARC dissidenten illegaal het Braziliaanse grondgebied binnen, vaak met valse documenten, en handelen ze in de mijngebieden van de gemeenschappelijke grens en benadelen ze bewoners en goudzoekers aan de rivier.

Het vermoeden dat dissidenten uit Colombia illegaal Braziliaans goud gebruiken, betreft geen nieuw fenomeen, omdat er in Colombia al minstens negen jaar berichten circuleren dat paramilitaire groepen illegale mijnen in het buurland beheren. Om activiteiten van criminele organisaties te onderdrukken, hebben diplomaten van beide landen in hun bilaterale samenwerking geïntensiveerd.

(Bron: globo)

More
articles