Ramadhin: ‘Vaccinatiepercentage zorgpersoneel ook te laag’

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid vertelde onlangs, dat er momenteel sprake is van een tekort aan menskracht in de ziekenhuizen. “Dat wij ook te kampen hebben met besmettingen op de werkvloer en in de ziekenhuizen, is een feit. Dat is omdat het vaccinatiepercentage bij het zorgpersoneel ook aan de lage kant ligt”, aldus de bewindsman.

Ramadhin vertelde, dat doordat bepaalde zorgmedewerkers besmet raken, een deel dan in quarantaine moet en bepaalde afdelingen gesloten moeten worden. “Hierdoor hebben we dan geen supervisie op de afdelingen en kunnen we niet op een verantwoorde wijze bedden openen”, stelde Ramadhin. Volgens hem, is de situatie qua HR-capaciteit wel behoorlijk zorgelijk, omdat de zorg steeds weer meldingen binnenkrijgt, waarbij personen zuurstofbehoevend zijn of opgenomen moeten worden.  Ramadhin zei dat uit de statistieken blijkt, dat het ongevaccineerde mensen zijn die nu in grote problemen geraken. Echter zijn volgens hem ook gevaccineerde personen positief getest, maar die worden thuis gemonitord.

“Alle zorgwerkers die eventueel thuis zijn en in de zorg ingezet wensen te worden, kunnen contact maken met het ministerie van Volksgezondheid. Uiteraard geschiedt dit tegen een financiële vergoeding”, stelde Ramadhin. Hij benadrukte dat de mogelijkheden bekeken kunnen worden om de zorgwerkers desnoods in een deeltijdfunctie of  superviserende functie op afstand, in te zetten.

De minister gaf aan, open te staan voor buitenlandse steun. “Er zal wel eerst gekeken moeten worden naar onze lokale resources. Meestal wordt er verwacht, dat een Surinamer voor een Surinamer moet zorgen”, zei Ramadhin. Indien dat niet meer mogelijk is, dan zal er volgens de bewindsman, naar hulp worden gevraagd. Ramadhin onthulde, dat Cuba heeft meegedeeld, dat ofschoon het contract van de Cubaanse artsen is beëindigd, hun deur nog wel open staat om ondersteuning te verlenen en wederom zorgpersoneel naar Suriname te sturen.

Ook de Nederlandse arts-microbioloog Marc Sprenger die momenteel in Suriname is, is zich bewust van het probleem. “Op het moment dat er wordt geconstateerd dat we lokaal onvoldoende resources hebben, kunnen we altijd een beroep doen op Nederland”, aldus Ramadhin.

 

More
articles