VOOR NIETS GAAT DE ZON OP

De laatste groep gezondheidswerkers uit Cuba, heeft op vrijdag ons land verlaten en is teruggekeerd naar hun eiland. Men tracht bij bepaalde media de minister van Volksgezondheid op het verkeerde been te zetten door de suggereren, dat hij onverantwoordelijk bezig is,  omdat hij de Cubanen laat vertrekken,  terwijl er een vierde COVID-19-golf over ons land rolt. Deze media doen alsof de Cubaanse  gezondheidswerkers de enige personen zijn die de oplossing kunnen bieden om  zo goed en snel mogelijk uit de covid-pandemie te geraken Keerpunt zal de laatste zijn om te ontkennen dat deze lieden uit Cuba, een goede bijdrage kunnen leveren en ook hebben geleverd in de strijd tegen COVID-19, maar er moet gelijk gesteld worden dat zonder de hulp uit bijvoorbeeld Nederland, de Verenigde Staten, India en China, we met slechts de Cubaanse gezondheidswerkers niet veel hadden kunnen uitrichten vanaf het moment dat de pandemie ook Suriname in haar greep nam. Het zijn de vier voormelde landen die de belangrijkste bijdrage hebben geleverd om vooral de tweede golf en een deel van de derde golf, de baas te blijven. De Cubanen hebben een ondersteunende rol vervuld, maar zeker niet de voornaamste. Dat we de derde golf nog niet onder controle hadden en nu ook nog midden in een vierde golf met de Deltavariant zijn beland, staat als een paal boven water. Dat de Cubanen nu vertrekken is jammer, maar de vraag moet wel gesteld worden of we deze krachten wel konden houden, gezien het financiële valutaplaatje dat aan hun verblijf en hulp gekoppeld is. De zogeheten destabiliserende oppositionelen die slechts wensen te wijzen op het vertrek van de gezondheidswerkers, reppen met geen woord over het feit dat deze helpers in de zorg, keihard moeten worden betaald en wel in vreemde valuta. Een deel van de dollars die ze per persoon krijgen, wordt ook op Cuba deels afgesnoept door de communistische corrupte regering van Miguel Diaz Canel, een pion van de familie Castro. De rest van de dollarverdiensten mogen de werkers houden en gaat vaak genoeg naar armlastige familieleden. Als de regering van Suriname goed bij kas was voor wat betreft de vreemde valuta, dan zou ze gezien de huidige covid-crisis, zeker niet besluiten de Cubaanse gezondheidswerkers te doen vertrekken. En daar moeten de oppositionele krachten heel eerlijk over zijn.  Het gaat om veel geld in valuta dat we hier momenteel beter kunnen besteden. We kunnen beter een additioneel hulpverzoek doen aan Nederland om ons ook bij deze vierde COVID-19-golf, hulp te bieden. Nederland heeft een surplus aan bijvoorbeeld vaccins en andere gebruiks- en verbruiksmaterialen en heeft ook zeker de mogelijkheid menskracht ter beschikking te stellen voor een korte duur. Men is op allerlei manieren bezig valse en misleidende informatie te lanceren met als uiteindelijk doel, een regering te ondergraven. Het volk dient dan ook op een eerlijke manier verteld te worden, wat er daadwerkelijk aan de hand is met de zogeheten ‘humanitaire’ hulp uit Cuba.

More
articles