NOG DIT JAAR AFRONDING STRAFZAAK VAN TRIKT EN HAUSIL?

De strafzaak in het Tweede Kanton tegen Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), ex-governor Robert van Trikt en zijn zakenpartner van Orion, Ashween Angnoe, betreffende malversaties die betrekking hebben op ernstige benadeling van de CBvS, duurt nu al langer dan anderhalf jaar. Hausil wordt er specifiek van beschuldigd steeds in het belang van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, te hebben gehandeld. Ondanks het feit dat Hausil gedurende meerdere strafzittingen heeft verklaard dat zij niet van alles op de hoogte was, waaronder de transacties betreffende de koop van de ‘overheidspanden’, was de officier van justitie, Cynthia Klein, daar niet van overtuigd. Klein stelde onlangs in haar repliek, dat het Openbaar Ministerie (OM) van oordeel is, dat er geen twijfel bestaat dat Hausil tegen de Bankwet heeft gehandeld. “Artikel 18 van de Bankwet is geschonden en op grove wijze genegeerd”, aldus Klein. Volgens Klein, heeft Hausil ‘’opzettelijk, willens en wetens geparticipeerd in de transacties van de 1e en 2e tranche overheidspanden’’. Hausil heeft elke keer getracht de rechter te overtuigen van haar onschuld. Op 29 oktober zal rechter Maytrie Kuldipsingh, vonnis wijzen in deze zaak. Keerpunt volgt de ontwikkelingen met betrekking tot deze strafzaak op de voet. Het heeft er veel van dat Hausil wel degelijk haar straf zal moeten uitzitten, gezien er genoeg bewijzen tegen haar zijn dat zij bewust handelingen heeft gepleegd die ten nadele waren van de moederbank.

Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank van Suriname

Irvin Kanhai, raadsman van ex-governor Van Trikt en Angnoe, heeft elke keer duidelijk kenbaar gemaakt, het niet eens te zijn met de strafeis van 12 jaar die gesteld is voor Van Trikt en de 5 jaar die tegen Angnoe werd geëist met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest en een boete van SRD 150.000 of een hechtenis van 12 maanden. De raadsman blijft bij zijn standpunt, dat zijn cliënten niet de hoofschuldigen zijn. De moederbank is volgens Kanhai, niet benadeeld door het handelen van Van Trikt en of Angnoe. ‘’Het nadeel van de Centrale Bank is niet gebleken uit de rapportage van het onafhankelijk adviesbureau Kroll, die we hebben gezien. Ook niet uit het dossier van ontslagen directeuren dr. W. Orie en drs. M. Soekhnandan.” Het betoog van Kanhai begint op versje te lijken dat zonder nieuwe toevoegingen, elke keer wordt afgedraaid zodra journalisten de raadsman benaderen voor een interview. Wat als een paal boven water staat, is dat wat er zich heeft afgespeeld binnen de moederbank, tegen de bepalingen van de Bankwet zijn. Wij hebben vele processen-verbaal gelezen van Van Trikt inzake zijn vaktechnisch jargon en mooie woorden over hoe hij wel/niet op de hoogte was van zaken, maar heeft hij ooit duidelijk erkend dat zaken niet goed zijn verlopen toen hij de leiding had? Keerpunt is van mening, dat als de ex-governor eerlijk was geweest tegenover de rechter en wel met betrekking tot zaken die mis zijn gelopen, dat er een mildere strafeis zou zijn geweest dan de eis van 12 jaar. Van Trikt zou dan ook op die manier karakter hebben getoond ten aanzien van zijn handelingen, in plaats van arrogant en opvallend zelfverzekerd, de rechter steeds te wijzen op fouten die anderen zouden hebben begaan. We weten inmiddels, dat niet alle dubieuze zaken alleen door de ex-governor bewerkstelligd konden worden, want daarom zitten anderen ook in het gevang, maar het zou zaken wel transparantere maken als hij eerlijk en oprecht ook de verantwoordelijkheid zou dragen voor hetgeen er is gebeurd. Van Trikt moet volgens ons, duidelijk zijn met betrekking tot de overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet en niet steeds alle schuld schuiven op Hausil en of Hoefdraad.

More
articles