BABYVOEDING IS ONBETAALBAAR GEWORDEN

Tot op het moment dat de regering Bouterse aan de macht kwam, werd babyvoeding gesubsidieerd door de staat. Het subsidiëren maakte het voor veel moeders makkelijker en sneller weer te werken en daarbij het traject van borstvoeding eerder af te ronden, dan normaal zou gebeuren. Aan de andere kant was het ook een gemak dat veel moeders erbij kregen, als zij met moeite borstvoeding konden produceren. Tot 1 april 2014 was het zo, dat ouders van pasgeborenen in aanmerking konden komen voor gesubsidieerde babyvoeding, maar dit project werd toen afgebouwd. Ouders moesten vanaf toen babyvoeding kopen conform de marktprijs. Men betaalde in 2014 voor een klein blik SRD 9,50. Thans is babyvoeding voor veel ouders onbetaalbaar geworden door de prijzen die afhankelijk zijn van de wisselkoers, die nu rond de SRD 21 ligt voor de USD. Een klein blik babyvoeding kost nu minimaal SRD 80. Het ministerie van Volksgezondheid heeft eerder bekendgemaakt, dat het een plan voor subsidie van babyvoeding aan het uitwerken is. Er is een bedrag van SRD 87 miljoen hiervoor begroot op jaarbasis. Dit project is opgenomen in het Herstelplan 2020-2022 en past in het beleid voor het tegengaan van armoede.  Ouders die in aanmerking wensen te komen voor babyvoeding, dienen de online vragenlijst die staat op de website van het ministerie van Volksgezondheid in te vullen. Gevraagd wordt onder andere naar het bruto-inkomen en of het gezin al financiële bijstand krijgt van de regering. Op basis van de informatie die wordt verschaft, wordt beoordeeld of men voldoet aan de criteria. De subsidie van babyvoeding zal voor veel moeders een opluchting zijn. Niet elke moeder is namelijk in staat om borstvoeding te geven, bijvoorbeeld vanwege haar werk of gezondheid. De regering heeft daarom babyvoeding geplaatst op de lijst van essentiële producten. De registratie kan uitsluitend online geschieden door de covid-pandemie. De aanvraag voor deze subsidie geldt voor kinderen die vanaf 1 mei 2021 zijn geboren. Deze subsidie is ter ondersteuning van gezinnen, die niet in staat zijn om babyvoeding te kopen. Keerpunt is van mening, dat vanwege de economische situatie, de regering de import van babyvoeding invoerrechtenvrij moet laten binnenhalen. Dit is alvast een product, waarop ouders niet kunnen bezuinigen en het betreft een enorme kostenpost, wanneer baby’s niet voldoende hebben aan borstvoeding en of allergisch zijn voor de standaard blikvoeding. Dit plan moet verder uitgewerkt worden en daarbij is het misschien een goed idee bepaalde moeders te betrekken, zodat het een strategische aanpak betreft die eenieder ten goede kan komen. De doorsnee Surinamer is de afgelopen jaren steeds verder verarmd, er zijn daardoor veel meer ouders/verzorgers die een simpel product als een blikje babyvoeding niet meer kunnen betalen.

More
articles