AZP-directeur Redan: ‘Groot gebrek aan gekwalificeerd personeel’

Claudia Redan, algemeen directeur AZP, heeft gisteren namens de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) verklaard, dat we momenteel te kampen heeft met een veel te zwaar bezette spoedeisende hulp, overvolle checkpoint KKF waar de covid suspects en covid positieven zich dagelijks aanmelden. Patiënten die ziekenhuisbehoeftig zijn, kunnen volgens Redan niet worden opgenomen en worden thuisisolatie gemonitord met zuurstof.

“De beschikbare plekken zijn in de ziekeninrichtingen nu voor 100 procent bezet, waardoor wij wachtende patiënten hebben. De ziekenhuizen beschikken momenteel ook niet over voldoende gekwalificeerd personeel voor COVID-19-patienten en anderen die in aanmerking dienen te komen voor de reguliere zorg. Onze topverpleegkundigen trekken ook weg”, aldus de AZP-directeur.

Redan vertelde, dat het ziekenzorgpersoneel zich gedurende, de afgelopen drie golven van COVID-19, enorm ingezet heeft om mensenlevens te redden. Vanaf het moment dat de covid-pandemie aangekondigd werd, hebben de ziekenhuizen zich volgens Redan, gezamenlijk ingezet, om de nodige zorg aan de samenleving te bieden. Daarenbij zijn ze achtergebleven om de regulierezorg normaal te verzorgen. “Ook onder het ziekenhuispersoneel, zijn er veel besmettingen ontstaan. De ziekenhuizen hebben een gedeeltelijke verantwoordelijkheid, maar we kunnen het niet alleen. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen, dat we ziekenhuisopnames, terugdringen”, aldus Redan.

 

More
articles