Droge tijd blijvende uitdaging voor brandweer:

De droge tijd vormt steeds weer een uitdaging voor het Korps Brandweer Suriname (KBS). “Jaarlijks vinden er landelijk ongeveer 1500-2000 gras- en vuilverbrandingen plaats. Er zijn ook bepaalde posten met piekmomenten, waardoor die posten per dag vijftien keren naar zo een incident moet uitrukken, dus een groot deel van deze branden wordt al dan niet moedwillig aangestoken. Door de hoge frequentie van deze meldingen komt de inzet van de brandweer vaker onder druk te staan”, zei brandweervoorlichter Ulrich Coats, gisteren tijdens de launch van de Droge Tijd Campagne.

Ricardo Bhola, districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, heeft gisteren op de hoek van de Wolframstraat en de Klipstenenstraat, het startsein gegeven voor de campagne. Deze campagne houdt in dat in deze komende weken er voorlichting zal worden gegeven aan bewoners van verschillende woonwijken over gras- en vuilverbranding. Coats gaf aan, dat we reeds twee weken in de droge tijd zitten en dat vanaf vorige week post Geyersvlijt dagelijks uitrukt naar gras- en vuilbrandingen. “Brandweerzorg is overheidszorg, echter heeft de gemeenschap een zeer belangrijke rol te vervullen door haar eigen verantwoordelijkheid in dit kader te nemen. Gras- en vuilverbranding hebben niet alleen een aspect van brandveiligheid, maar ook een milieu- en gezondheidsaspect”, stelde Coats.

Hij deelde mee dat sommige woongebieden tijdens de afgelopen droge tijd, te kampen hebben met zware vormen van rookoverlast als gevolg van deze branden. Met deze campagne wil het KBS samen met de gemeenschap het aantal meldingen van deze branden tegen gaan. Dit kan de gemeenschap doen door de eigen verantwoordelijkheid te kennen en voor zichzelf te weten, dat zij geen vuil moet verbranden. “Als u ziet en weet dat anderen het willen en gaan doen, moet u proberen ze te overtuigen het niet te doen.

U moet gras- en vuilverbranding gelijk doorgeven, al ondervind je zelf geen last daarvan”, zei Coats.

Het KBS zal in deze periode zichtbaar zijn, vooral in de gebieden waar er vaker meldingen zijn van gras- en vuilverbrandingen.

De brandweer zal met een pick-up door de verschillende buurten rijden, waarbij de brandweer met een megafoon de gemeenschap op zal roepen geen gras/vuil te verbranden. Ook de Bikers Unit van de brandweer zal ingezet worden voor preventiewerkzaamheden en de veiligheid van de gemeenschap. Men zal folders in de brievenbussen doen en misschien korte gesprekken voeren met bewoners. Bij al deze activiteiten worden de covid-maatregelen in acht genomen. Bhola zei dat de campagne te maken heeft met preventie als het gaat om het opzettelijk in brand steken van vuil en gras.

“Over het algemeen is bekend dat als u vuil verbrandt, dat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, omdat de rook de longen aantast. Je verbrandt niet alleen bladeren en takken, maar ook banden en plastic, dan komen giftige stoffen vrij die de gezondheid ondermijnen. Als je vuil verbrandt, hebben mensen tot ver in de omgeving daar last van, bewoners kunnen niet buiten zitten of hun was ophangen. Kinderen kunnen ook niet buiten spelen, dus het is een asociale daad om vuil te verbranden”, stelde Bhola.

Hij deelde mee dat hij gebruikmakend van het Wetboek van Strafrecht, een repressief beleid zal voeren en alle overtreders zal aanpakken. ‘’Er zullen boetes uitgedeeld worden en eventueel hechtenis.’’ De brandweer zal van het commissariaat een drone krijgen om het gebied vanuit de lucht te bewaken, omdat het gebied groot is. “Zo hebben we bewijs als iemand een kavel in brand steekt, dan kan men niet zeggen dat het zwervers zijn. Ik waarschuw ook projectontwikkelaars het niet te doen. Als zwervers brand komen steken, moeten ze bewakers zetten om dit te voorkomen”, aldus Bhola.

More
articles