Deltavariant speelt mogelijke rol in stijging covid-gevallen

Het aantal COVID-19-gevallen op dagbasis, toont wederom een stijging. Dit baart het ministerie van Volksgezondheid enorme zorgen, gelet op de vaccinatiegraad. De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, zegt tegenover ABC-online nieuws, dat er momenteel sprake kan zijn van community spreading van de deltavariant. Sukul geeft aan, dat om het coronavirus en zijn varianten het hoofd te kunnen bieden, vaccinatie nodig is. “Een vaccinatie beschermt behoorlijk, vooral met het AstraZeneca-vaccin dat wij hier hebben en dat ook bescherming biedt tegen de deltavariant”, merkt Sukul op. De situatie is nog allesbehalve rooskleurig.

Sukul ziet in het vaccineren een belangrijk middel om de pandemie onder controle te krijgen en langzaam aan naar normalisatie over te gaan. De inzet van elke burger, is volgens hem noodzakelijk om succes te behalen tegen het COVID-19-virus, zonder die daartoe te dwingen.

Vierde golf

“We moeten proberen niet met zijn allen tegelijkertijd ziek te worden, daarom moeten we de preventieve maatregelen te allen tijde in acht blijven nemen en zich te laten vaccineren, om niet ernstig ziek te worden en of zelfs te overlijden. Ook hebben we de bescherming nodig, om met zijn allen in Suriname en de rest van de wereld, uit deze misère te komen”, aldus Sukul. Daarnaast is het advies van Sukul, de vaccinatiegraad in Suriname te verhogen om zo de druk op de zorg, op elk gebied, te verlagen.

Ofschoon de regering diverse maatregelen heeft getroffen, maakt de regering zich toch enorme zorgen over het feit dat de besmettingen nog steeds heel hoog zijn. Officieel is Suriname nog niet uit de derde golf, en een vierde lijkt zich aan te melden. Volgens Sukul zijn het aantal besmette-gevallen vanaf de piek, flink gedaald. Alleen is dit nog niet onder gemiddeld 70 gevallen per dag komen te zitten.

Samples

Sukul zegt, dat het BOG nu wacht op de overige resultaten, van de monsters die zijn weggestuurd naar het RIVM. Er worden elke twee weken monsters gestuurd naar het RIVM, die ze kosteloos onderzoekt voor ons. “In de meeste gevallen krijgen we de resultaten binnen één tot twee weken terug. “Dus we verwachten binnenkort weer resultaten”, aldus Sukul.

More
articles