Gesprekken over grenskwestie zijn begonnen

‘Kennelijk wil de president Suriname aan Guyana verkopen’

President Chandrikapersad Santokhi deelde na zijn bezoek aan Guyana tijdens een persconferentie mee, dat de gesprekken over de grenskwestie aan de Boven-Corantijn (Tigri-gebied), van start zijn gegaan. Het gebied wordt sinds 1966 door Guyana bezet. De president benadrukte, dat beide landen via dialoog een duurzame oplossing willen voor de grenskwestie. ‘’We willen ons richten op zaken die ons binden en niet wat ons scheidt. We moeten leiderschap tonen en het probleem niet verder afschuiven naar de volgende generatie‘’, aldus de president. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, deelde mee, dat er een besluit genomen zal worden indien het proces van overleg is afgerond.

Bestuurskundige August Boldewijn zegt desgevraagd, dat de grenskwestie geen simpel vraagstuk is.

‘’In eerste instantie ziet het ernaar uit, dat president Santokhi, Suriname aan Guyana wil verkopen.

De hele gang naar Guyana was niet op een geschikt moment‘’, zegt Boldewijn, die de gesprekken over de grenskwestie ‘’een wassen neus’’ noemt. ‘’Indien je aangeeft, dat er gesprekken over Tigri van start zijn gegaan, moet er worden aangegeven, wat het doel van de gevoerde gesprekken zal zijn. In dit stadium moet je als land al weten of je het gebied opeist”, aldus Boldewijn.

Ramdin deelde tijdens de persconferentie mee, dat een ondercommissie van de grenscommissie de gesprekken over de Boven-Corantijn op 27 augustus zal voortzetten. De minister zei voorts, dat er momenteel een mandaat is om de uitwisseling van historische documenten af te ronden. Daarna zal op basis van de gezamenlijke rapportages, er door de subcommissies een gezamenlijk eindrapport met aanbevelingen worden opgesteld. Dit rapport zal volgens Ramdin, aan de voorzitters van beide grenscommissies worden aangeboden. ‘’Die zullen het dan weer aanbieden aan de regering. Ik wil niet vooruitlopen op de bevindingen.’’ Ramdin stelde, dat een werkagenda beschikbaar is, waarmee er langzamerhand naar een besluitvorming wordt gewerkt. Volgens de bewindsman zullen eerst een historisch en technisch onderzoek worden uitgevoerd.

Brug over Corantijnrivier

De president zei ook dat zowel Guyana als Suriname, de noodzaak van een brug over de Corantijnrivier onderstrepen. Volgens de president, zijn alle voorbereidingen met betrekking tot de bouw van de brug inmiddels getroffen. Binnen vier weken zal er, aldus de president, een plan moeten zijn, zodat de nodige besluiten genomen kunnen worden. Boldewijn is van mening, dat andere zaken meer prioriteit dienen te genieten dan de bouw van welke brug dan ook. ‘’Tot nu toe kan de urgentie van de brug niet getoond worden. We zitten nog steeds in de urgentiefase, waarbij de regering nog aan het onderhandelen is met de vakbeweging. De vakbeweging legt de nadruk op herstel van de economie, verbetering van de positie van werknemers en de regering zit aan de andere kant over bruggen bouwen te zeuren. Wat is de haast om met Guyana in zee te gaan?”, aldus Boldewijn.

-door Orsilia Dinge-

 

More
articles