Binnen vier weken officieel plan brug Corantijnrivier

‘Hoogte brug belangrijk voor ontwikkeling westelijk gebied’

De presidentiële delegatie die een vierdaags bezoek bracht aan Guyana, is gisteren teruggekeerd. Het bezoek was in het kader van het Strategische Dialoog en Samenwerkings Platform (SDCP) dat in november 2020 werd opgezet en wordt geleid door president Chandrikapersad Santokhi van Suriname en president Mohamed Irfaan Ali van Guyana. De staatshoofden zullen twee keer per jaar bij elkaar komen om de samenwerking tussen de twee landen te evalueren en de bereikte resultaten te bespreken. De eerstvolgende vergadering zal in maart-april van het komend jaar plaatsvinden.

Bij aankomst in Suriname hield president Santokhi een persconferentie, waarbij hij aangaf, dat diverse zaken van nationaal en regionaal belang besproken zijn. Ook is gesproken over het aantrekken van investeerders. ‘’Suriname zal investeerders moeten aantrekken om uit de huidige crisis te kunnen geraken’’, aldus de president.

Brug over de Corantijnrivier

De noodzaak van een brug over de Corantijnrivier, is eveneens besproken. Volgens Santokhi zijn alle voorbereidingen met betrekking tot de bouw van de brug getroffen. ‘’Acht bedrijven hebben zich reeds aangemeld op de basis van ‘the expression of interest’.

We moeten nu naar de volgende stap, echter moet u ook rekening ermee houden, dat er ook andere trajecten zijn uitgestippeld in het West-Suriname gebied.” Een vaste oeverbinding is volgens het staatshoofd van strategisch belang voor zowel het personenverkeer als de handel die op gang zal komen. Santokhi benadrukte, dat er opnieuw gekeken zal worden naar de hoogte van de brug. Ook zal er naar andere projecten gekeken worden die gepaard gaan met de aanleg van de brug over de Corantijnrivier, zoals het bouwen van een internationale luchthaven in ons rijstdistrict. ‘’Met de ontwikkeling die er komt, moet nagegaan worden dat de brug de juiste hoogte heeft voor de doorvaar van schepen die er zullen komen voor de bauxietindustrie. Deskundigen moeten nu met alle partijen die interesse hebben getoond, terug naar de plek om goed vast te stellen wat de doorvaar hoogte van de brug moet zijn.”  Binnen vier weken moet dit plan volgens de president in kannen en kruiken zijn, zodat de nodige besluiten genomen kunnen worden. Een gezamenlijke commissie bestaande uit respectievelijk de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Openbare Werken zal bijeenkomen om een investeringsarrangement te ontwikkelen. De Corantijnbrug zal volgens de president, een zeer belangrijke rol vervullen bij de hele economische ontwikkeling in het westgebied van Suriname (Nickerie) en het oostelijk gedeelte van Guyana (Berbice).

door Orsilia Dinge

 

More
articles