Ongevaccineerden zullen hogere ziektekostenverzekering betalen

Sinds het begin van de covid-pandemie werd de medische zorg voor covid-patiënten door de staat bekostigd. De zorg voor deze personen is verankerd in de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand van 7 augustus 2020, houdende algemene regels in verband met de uitvoering van een burgerlijke uitzonderingstoestand afgekondigd ingevolge artikel 23 jo. artikel 72 onder c van de Grondwet.

De Wet Burgelijke Uitzonderingstoestand zal komende maand vervallen en de regering zal naar verluidt, aanpassingen doorvoeren aan de hand van de huidige situatie. Covid-zorg is volgens de huidige covid-wet, staatszorg. Indien de wet wordt gecontinueerd, zal de vraag gesteld worden of er nog sprake is van een uitzonderingstoestand c.q. noodtoestand. Indien er sprake is van een hoge vaccinatiegraad, kan de regering deze wet indien nodig aanpassen. De vraag is wel of de regering gezien alle voorzieningen die zij heeft getroffen om het volk te beschermen, de volledige zorgkosten moet dragen voor personen die niet gevaccineerd zijn tegen covid en besmet raken met COVID-19.

Suriname heeft voldoende vaccins gedoneerd gekregen, waardoor eenieder in aanmerking kan komen voor minimaal een dosis. De regering zal naar wij vernemen, hierbij tools inzetten om de burgers aan te moedigen gebruik te maken van deze beschikbare vaccins, zodat een groot percentage van de bevolking beschermd is. De Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand zal vervolgens als tool worden ingezet en daardoor zodanig aangepast worden, dat covid-zorg voor rekening van de patiënt komt en daarbij zullen verzekeraars vervolgens een extra premie berekenen voor mensen die niet zijn gevaccineerd. Mogelijk zal ongevaccineerden de toegang worden geweigerd tot bijvoorbeeld ziekenhuizen en overheidskantoren. Indien dit inderdaad gebeurt, kan deze trend worden voortgezet door het bedrijfsleven enz.

Volgens een betrouwbare bron, zullen de mensen die pertinent weigeren om zich te laten vaccineren, moeten instaan voor de consequenties, omdat de overheid kan niet haar middelen blijven inzetten voor de mensen die weigeren zichzelf te beschermen.

More
articles