Lijst met gestolen wapens uit wapenkamer Bouterse vrijgegeven

Op 23 juni 2021 is er aangifte gedaan bij de militaire politie terzake diefstal van wapens en munitie uit de wapenkamer van de ex-president.

Het betreft in deze diefstal van:

–      3 styer rifles;

–      2 RPG’s

–      2 Multi-function Heavy machine guns;

–      25 AK-47 geweren;

–      1 Mitrailleur

–      5 Karabijnen

–      6 Taurus pistolen

–      1 Browning pistool

Voormelde zaak wordt onderzocht door een speciaal team bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie, de militaire politie en de politie. De informatie m.b.t. de wapens is door Interpol Suriname gedeeld met de moederorganisatie.

Inmiddels is dhr. Bouterse gehoord bij proces-verbaal m.b.t. bovenvermelde aangifte. Alle mogelijke getuigen, alsmede functionarissen belast met het wapenbeheer van het Nationaal Leger zullen zoals het procedureel gebruikelijk is, ook gehoord worden.

In de nacht van 29 juli op 30 juli 2021 zijn er 4 verdachten aangehouden die in verband worden gebracht met voormelde zaak.

Het Openbaar Ministerie doet een beroep op de samenleving om betrouwbare c.q. relevante informatie in bovenvermelde zaak te delen met de politie.

Het onderzoek duurt voort.

More
articles