Bushouders riskeren intrekking vergunning bij eigendunkelijk verhogen tarieven

Regering vergadert vandaag met PLO

Rawien Bajnath, adviseur van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), zegt vandaag in gesprek met De West, dat bushouders onmogelijk de bustarieven eigendunkelijk kunnen verhogen, omdat het vaststellen van de bustarieven altijd in samenspraak met de overheid gebeurt. Hij benadrukt meteen dat de PLO nooit achter een dergelijk besluit van de bushouders zal staan om zelf de tarieven te verhogen. Indien de bushouders of de buschauffeurs ertoe overgaan om op eigen houtje de tarieven te verhogen, zijn er volgens Bajnath, sancties verbonden aan deze daad. ‘’Zij lopen namelijk het risico dat hun vergunning onmiddellijk wordt ingetrokken’’, zegt Bajnath.

Een deel van de bushouders en buschauffeurs verbonden aan de PLO, is ontevreden over de gang van zaken in de bussector. De bushouders willen nu de brandstofprijzen wederom gestegen zijn, zo snel mogelijk een verhoging van de bustarieven. Bushouders vinden dat de nieuwe tarieven te lang op zich laten wachten. Hun geduld is ten einde en ze waren gisteren van plan, eigendunkelijk de bustarieven te verhogen. Dit werd ook via de media bekendgemaakt, doch uiteindelijk zijn de bushouders hier niet toe overgegaan.

Bajnath geeft aan dat het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, twee weken de tijd heeft gevraagd om met een oplossing te komen voor de problemen van de bushouders. “Vandaag zijn we uitgenodigd om te praten met de minister en dan horen we wat het besluit is. Ik weet nog niet of de prijs verhoogd zal worden of niet.” De ontevreden bushouders zijn van mening, dat de PLO niets voor hen doet. Bajnath die zelf ook bushouder is, zegt dat hij de andere bushouders begrijpt, omdat ook hij te maken heeft met de verhoging van de dieselprijs.

“De bushouders wilden meteen na de verhoging van de dieselprijzen, een verhoging van de bustarieven, maar dat kan niet. Het openbaar vervoer is geen winkel waar je meteen de prijzen van goederen kan aanpassen als de prijs van brandstof omhoog gaat. Het zijn juist de arme mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. We kunnen de prijs niet op de een of andere dag verhogen en die groep meer duperen. In sommige gezinnen maken dagelijks vier tot vijf personen gebruik van de bus. Als de prijs verhoogd wordt, wordt het erger voor deze mensen”, stelt Bajnath. Hij is positief gestemd over de vergadering met het ministerie later op de dag. “Indien de regering zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, dan gaat de PLO in een algemene ledenvergadering een besluit nemen hoe het verder moet, maar de tarieven verhogen gaat niet zo gemakkelijk”, aldus Bajnath.

door Priscilla Kia

 

More
articles