Ramadhin: ‘Veel zorgverleners eisen een loonsverhoging’

De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, zei vanochtend in het programma ABC Aktueel, dat de zorg ‘’momenteel in beweging is’’. Volgens de minister, eisen veel zorgverleners een loonsverhoging en een verhoging van de toeslagen. Ramadhin zegt dat zorginstellingen in de afgelopen jaren minder financiën ter beschikking hadden voor dit soort onderhandelingen. “De cao-onderhandelingen lagen de afgelopen twee jaar ook stil. Er wordt nu met de bonden daarover onderhandeld.”

De zorgkosten zijn volgens Ramadhin, inderdaad mede vanwege de importcomponenten toegenomen, maar vanuit de instellingen moet ook meer financiële verantwoording komen. ‘’Het komt erop neer, dat de regering erkent en beseft dat het leven voor iedereen duurder is geworden.

Het is zeker belangrijk dat we moeten aanhoren wat de groeperingen precies wensen. Uiteraard is er hiervoor overleg nodig, zo hebben we de afgelopen week met cao-onderhandelingen geholpen vanuit de overheid met het RKZ, Diakonessenhuis, RGD, AZP en het ’s Lands Hospitaal”, zegt Ramadhin.

De bewindsman zegt, dat de regering, met name Volksgezondheid, niet wil meewerken aan de scheefgroei in de vergoedingssystemen van de zorgverleners, omdat dit niet bevorderend zal zijn voor de zorg. ‘’Het ministerie heeft bij een assessment geconstateerd, dat vergoedingssystemen voor zorgverleners herzien moeten worden. Het moet niet totaal gaan veranderen, maar er moet een goed model komen. We gaan ons de komende maanden hieraan committeren”, aldus de minister. Hij geeft aan, dat ernaar gekeken zal worden of de organisaties de potentie hebben om meer verdiencapaciteit te hebben. Ook zal er worden nagegaan wat de knelpunten en verliesposten zijn binnen de instellingen.

Hartchirurgie

De hartchirurgie die kampt met een ernstig tekort aan middelen, is gegroeid tot een onmisbare specialisatie binnen de zorgsector. Ramadhin zegt dat er daarom gezocht wordt naar een oplossing voor het behoud van de hartchirurgie. ‘’Er zijn meerdere problemen, maar we zijn van plan de komende zes maanden overbruggingsoplossing te zoeken om de hartchirurgie in ieder geval in stand te houden. In die tussentijd zullen er nieuwe financieringsmodellen bekeken worden voor de hartchirurgie. We gaan de komende week alles goed bespreken, want de hartoperatie is niet alleen levensreddend, maar ook een inkomst voor het land.’’  Er ligt reeds een project klaar, hoe de hartchirurgie gered kan worden. Het project moet nog met Financiën besproken worden, maar volgens de minister, komt er een oplossing.

More
articles