Stand van zaken minimumloon onduidelijk voor vakbeweging

De vakbeweging is niet op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe minimumuurloon. Dit zei vakbondsman Dayanand Dwarka van C-47, vandaag in gesprek met De West. De Nationale Loonraad is op woensdag 28 april geïnstalleerd door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. “Na het installeren van de loonraad, dat was langer dan twee maanden geleden, werd aangegeven, dat binnen een maand advies zou worden gegeven over de hoogte van het minimumuurloon. Vandaag is 12 juli en we hebben nog niets vernomen”, zegt Dwarka. Hij benadrukt dat de enige interesse van de vakbeweging in deze zaak is, dat het minimumuurloon wordt vastgesteld, bekend wordt gemaakt, toegepast wordt en nageleefd door de werkgevers.

Dwarka is niet te spreken over het feit dat de regering in juli nog steeds de hoogte van het minimumloon niet heeft vastgesteld en bekendgemaakt. Volgens de Wet op het Minimumloon, zou het minimumloon moeten ingaan per 1 januari 2021. De overheid heeft dus de plicht, vóór 1 januari het minimumloon kenbaar te maken. Dit is niet gebeurd. Dwarka zegt dat los van de ambtenaren en de werkers in de bedrijven die een cao hebben, er een grote groep werkers is in de samenleving die niet is georganiseerd, niet werkt bij de overheid en geen cao heeft. Juist ter bescherming van die grote groep is toentertijd als onderdeel van de sociale wetten, de Wet op het Minimumloon aangenomen. “Deze mensen komen er meestal bekaaid vanaf”, stelt Dwarka.

Hij haalt aan dat het jammer is dat wanneer de hoogte van het minimumloon uiteindelijk wordt bekendgemaakt, het in de meeste gevallen niet met terugwerkende kracht gebeurt. Volgens Dwarka heeft de minister van Arbeid wel aangegeven, dat het met twk zal gebeuren. “Het is een dooddoener. Dit mag nooit meer gebeuren. Werkers hebben pas iets daaraan als het minimumloon wordt vastgesteld. Nu tasten ze in het donker en de koopkracht van de werkers is in de afgelopen periode behoorlijk gedaald”, geeft de vakbondsman aan. Over de mogelijkheid van werkgevers om het minimumuurloon met twk te betalen, zegt Dwarka dat een aantal bedrijven dat wel zullen toepassen, maar dat juist de groep werkers die geen cao heeft, er bekaaid vanaf komt.

“We moeten de minister van Arbeid vragen hoe zij erop zal toezien dat dit ook echt gebeurt, gezien onze ervaring met de sociale wetten”, stelt Dwarka. Volgens hem is het niet de eerste keer dat de Wet op het Minimumloon niet wordt nageleefd. Hij geeft aan dat er geen controle is op de naleving van de sociale wetten. Hij noemde als voorbeeld de Algemene Pensioenwet, volgens welke iedere werker een pensioen zou moeten hebben. “Wie leeft dat na? We moeten erop toezien dat de wetten geen dode letters zijn”, aldus Dwarka.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles