Onderwijs binnenland alweer in de steek gelaten

Het ministerie Wetenschap en Cultuur, van Onderwijs, heeft vorige week bekendgemaakt dat woensdag 14 juli, het onderwijsproces op de GLO-scholen hervat zal worden. Ouders in het binnenland maken zich hier zorgen over, want de herstart geldt niet voor scholen in het binnenland. Onderwijsminister Marie Levens zei dat met betrekking tot het binnenland, er nog nadere instructies zullen volgen. Dit tot grote irritatie van de ouders, die van mening zijn, dat hun kinderen reeds te kampen heeft met een enorme onderwijsachterstand. Volgens hen krijgt onderwijs in het binnenland altijd een stiefmoederlijke behandeling.

“Ik wil mijn kind volgend jaar inschrijven in de stad, omdat het onderwijs hier achter is. Ik ben alleen bang dat ik geen plek vindt voor mijn kinderen”, liet een ouder weten in gesprek met de krant. Volgens haar is er geen enkele voorbereiding getroffen om een herstart te maken met het onderwijs. “De lokalen zien er verschrikkelijk uit. De leerkrachten zijn ook nog niet terug”, zei de ouder.

Ze geeft aan dat er ook geen directe instructies zijn gegeven aan de ouders met betrekking tot de afronding van het schooljaar. Volgens haar is er gesproken over een doorstromingsproces, maar wat daar precies mee bedoeld wordt en hoe dat plaats zal vinden, is niet duidelijk voor de meeste ouders. “Men had naar ons toe moeten komen om ons uit te leggen, zoals dat altijd het geval is geweest. Per slot van rekening moeten de ouders de kinderen begeleiden.”

More
articles