BOG-arts: ‘Besluit volleybalselectie onverantwoord’

Het besluit van de U-23 nationale volleybalselectie om tegen het advies van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in naar het buitenland af te reizen, is volgens de arts Vern Nanhoe, niet verantwoord. ‘’Het is nu alleen hopen dat het niet erger uitpakt’’, zegt Nanhoe, die werkzaam is op van de afdeling Epidemiologie van het BOG en tevens belast met contact tracing en de coördinatie van het BOG swab station. Nanhoe is als deskundige ook belast met het quarantainebeleid. Op 9 juli jl. ontving het BOG een mail waaruit blijkt dat de U-23 volleybalselectie het advies van het BOG naast zich neerlegt. Het BOG heeft geadviseerd, nadat op 8 juli gebleken is dat een van de spelers positief is getest op COVID-19, dat de selectie nu niet uit Suriname kan vertrekken. Alvorens dit besluit te nemen, heeft het BOG gesproken met de hoofdtrainer en gebleken is dat er sprake is van een hoog risico op besmetting voor de overige ploeggenoten. ‘’Er is hier sprake van een hoog risico, omdat het team in een bubble was geplaatst, waarbij spelers vier dagen lang in nauw contact met elkaar waren’’, aldus Nanhoe. Er zijn ook meerdere spelers geweest die zich samen met de besmette speler hebben begeven in zijn slaapruimte. Ook zijn er momenten geweest, waarbij de ploeg bezig was met trainingsactiviteiten.

Het team is op 9 juli 2021 in de vroege ochtend via Guyana vertrokken naar Santo Domingo voor deelname aan het kwalificatietoernooi van de Pan-Amerikaanse Spelen. Alleen de besmette speler en zijn kamergenoot zijn in Suriname achtergebleven. Dit terwijl er een reële kans op besmetting bestaat voor alle ploeggenoten, want de positief geteste speler voelde zich op 3 juli onwel, zo bleek na overleg met de hoofdtrainer.

PARAMARIBO, 11 JULI 2021

COMMUNICATIE DIENST SURINAME

More
articles