Kerkbezoekers zullen mogelijk covid-sneltest moeten ondergaan

De kans is groot dat indien de kerken weer open worden gesteld, kerkbezoekers pas naar binnen mogen, als ze eerst een covid-sneltest hebben ondergaan. Mogelijk zal deze maatregel die tot doel heeft de verspreiding van het virus te voorkomen, opgenomen worden in een van de covid-protocollen. President Chandrikapersad Santokhi heeft de afgelopen week een commissie de opdracht gegeven in dialoog te treden met de religieuze leiders. De bedoeling is om voor 11 juli, tot een besluit te komen over de openstelling van de gebedshuizen voor een groter publiek.  Het gaat om een pilotproject. De bedoeling is dat kerkgangers met een medische achtergrond een spoedtraining volgen, waarbij zij leren hoe een covid-sneltest moet worden afgenomen. Volgens de president is deze test van groot belang, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal asymptomatische personen enorm is gestegen. Deze personen zijn besmet, maar hebben geen ziekteverschijnselen. Ook slaat het virus steeds sneller om zich heen.  De president is van mening dat er rekening moet worden gehouden met de belangen van de stakeholders, maar dat de gezondheid van de mens altijd voorop moet worden gesteld. De regering heeft op vrijdag 2 juli, de covid-maatregelen aangepast. De zondag lockdown is opgeheven, doch de gebedshuizen dienen nog gesloten te blijven.

Zowel religieuze leiders als burgers hebben aangegeven, dat zij het als een gemis ervaren dat de gebedshuizen gesloten zijn.

More
articles