Melkboeren maken zich niet meer druk om MCP:

‘We verkopen onze melk aan huis, Facebook en op de zondagsmarkt’

Melkboeren verbonden aan de Veehouders Bond, maken zich niet meer druk om de Melk Centrale Paramaribo (MCP) en de prijs die zij hanteert voor rauwe melk. Dit zegt Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehouders Bond, vandaag in gesprek met De West. Ramlagan zegt dat het aantal liters melk dat geleverd wordt aan de MCP is gedropt, maar dat de melkveesector volop draait, omdat de melkboeren hun melk gewoon buiten verkopen. “We verkopen onze melk gewoon huis aan huis, via Facebook en op de zondagsmarkt.” Ramlagan legt uit dat de melkboeren tevreden zijn met de prijs die door de overheid is vastgesteld, maar dat de prijs die MCP hanteert, altijd een probleem is geweest.

Volgens Ramlagan stelt de overheid een prijs vast voor rauwe melk die door de Raad van Ministers wordt goedgekeurd. “Er wordt maar één prijs vastgesteld door de overheid, maar de MCP gaat op haar beurt bepalen, dat zij gaat betalen op basis van een vetgehalte 3,3 procent”, zegt Ramlagan. Hij wil dat de MCP één prijs hanteert voor de melk die de boeren aanleveren. ‘’Er zijn ook zogenaamde boeren die opgeloste melkpoeder leveren, wanneer die opgekocht en afgekeurd wordt, krijgen de serieuze melkboeren de schuld”, zegt Ramlagan, die aangeeft dat de melkboeren verbonden aan zijn organisatie, zich daarom niet meer druk maken om melk te leveren aan de MCP. ‘’Als zij maar hun melk elders kunnen verkopen.’’ In februari 2021 werd de prijs voor de aanlevering van 1 kilo rauwe melk (voor rauwe melk wordt een kiloprijs gehanteerd, omdat er op basis van melkvet gewogen en uitbetaald wordt) voor het laatst verhoogd door de Raad van Ministers.

In de beschikking staat vermeld, dat de opkoopprijs van rauwe melk verhoogd wordt van SRD 5.50 naar SRD 7.50 per kilo. Volgens de beschikking geldt de prijs voor een vetgehalte van tenminste 25 procent van de droogrest van de rauwe melk. Echter, de MCP hanteert een vetgehalte van 3,3 procent en de melkboeren kunnen zich hierin niet terugvinden. “De MCP heeft zijn eigen voorwaarden en levering, dus de RvM staat op nul.”

Volgens Ramlagan zijn er nog steeds mensen die de pure koemelk willen kopen. Dit, terwijl MCP de koemelk mengt met poedermelk. Hij geeft ook aan dat hij de regering had gevraagd om twee verpakkingen te hanteren, zodat de consument duidelijk kan zien welke soort melk met poedermelk vermengd is en welke 100 procent koemelk is. Zo zouden volgens hem meer melkboeren verkopen aan de MCP. “We gebruiken ook een verpakking, maar de melk die wij thuis aanleveren, is veel goedkoper. De MCP heeft de prijzen van melk onlangs weer verhoogd. We weten niet hoe ze aan de prijzen komen, want we hebben niet vergaderd. We zijn ook niet uitgenodigd voor een vergadering”, aldus Ramlagan.

More
articles