Duurzame oplossing voor bussector laat op zich wachten

‘Problemen groter dan tariefsaanpassing alleen’

De minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Albert Jubithana, heeft in een verklaring gesteld, dat binnen afzienbare tijd, de nieuwe bustarieven zullen worden vastgesteld. Het voorstel om de prijs van een busrit te stellen op SRD 10, is inmiddels binnen de regering besproken. De voorzitter van de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), Suraj Sahadew-Lall, zegt in gesprek met de krant, dat de problemen van de bussector groter zijn dan alleen een tariefaanpassing. Volgens Sahadew-Lall, is een tariefsaanpassing geen duurzame oplossing voor de huidige problemen.

‘’De problemen zijn vele malen groter dan die aanpassing alleen, en nu al kan voorspeld worden, dat de tariefsaanpassing niet voor een verbetering zal zorgen”, aldus Sahadew-Lall. Indien de verhoging toch doorgevoerd wordt, moet de bussector volgens hem, beter georganiseerd worden.

‘’De sector laat nu veel te wensen over.’’ Bepaalde bussen zijn ook niet in een goede staat. ‘’De kwaliteit van de diensten moet er te allen tijde zijn. De bushouders die de verhoging toejuichen, moeten dan ervoor zorgen dat de diensten beter zijn dan wanneer de passagier gebruik zou maken van zijn privévoertuig.” De benzineprijs is vanaf vandaag verhoogd, maar Sahadew-Lall zegt dat een tarief dat ligt boven de SRD 10, de sector de das zal omdoen.

Er zijn volgens hem, een heleboel zaken die besproken zouden moeten worden met de TCT-minister. Echter, de minister nodigt maar een deel van de organisatie uit voor overleg. Sahadew-Lall geeft aan, dat zijn organisatie wel bereid is samen met TCT aan duurzame oplossingen te werken. ‘’VOSOV is tot op dit moment niet benaderd voor overleg. Hoe wij tegenover een verhoging aankijken, is niet meegenomen. En zo hoort dat niet, als je het over een sector hebt, moet ook die hele sector uitgenodigd worden.” Volgens Sahadew-Lall is de bedoeling van een tariefsaanpassing goed, doch een aanpassing zou in de huidige situatie niet mogelijk zijn. Sahadew-Lall vreest, dat als het tarief verhoogd wordt, de aanloop van passagiers drastisch af zal nemen.

De chaos die er nu in de in sector heerst, moet volgens Sahadew-Lall eerst opgeruimd worden. Zo zegt, hij dat er in de afgelopen jaren veel te veel vergunningen zijn uitgeven. TCT moet ook nagaan, wat de mogelijke oorzaak is, dat de sector door de jaren heen slechter wordt. ‘’Het is niet om de minister te bekritiseren, maar tot op dit moment zien we geen beleid waarmee de problemen opgelost zouden kunnen worden. We zien juist dat het openbaar vervoer een politieke aangelegenheid wordt.” VOSOV zal binnenkort een persconferentie houden over de zaken die gecorrigeerd moeten worden. ‘’Er moet op oplossing komen, we kunnen niet in zo’n situatie verder.”

door Orsilia Dinge

 

More
articles