Interne begeleiding mogelijk voor ambtenaren en beginnende ondernemers

Een groot deel van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), gaat op aan personeelskosten. Dit komt omdat er onder de vorige regering, veel ambtenaren in dienst zijn genomen. EZ-minister Saskia Walden, gaf gisteren in het tv-programma To the Point aan, dat de totale begroting van het ministerie ruim SRD 60 miljoen bedraagt, exclusief wat toegezegd is voor het KMO-fonds. “Dat zijn leningen van SRD 25 miljoen, dus er is ruim SRD 85 miljoen. SRD 40 miljoen gaat naar personeelskosten.” Volgens de minister is het niet efficiënt dat bijna de helft van de begroting naar salarissen gaat. Ook gaf zij aan dat het kennisniveau van personeel niet altijd aansluit bij wat nodig is om efficiënt te zijn voor ministerie. Het ministerie heeft reeds plannen om ambtenaren die in de private sector willen werken, te begeleiden. Hiervoor is er een speciale KMO-unit opgezet op het ministerie.

Minister Walden gaf aan, dat mensen bijna nooit beginnen als midden- of grootondernemer, maar als micro-ondernemer. ‘’Hiervoor is er een speciale KMO-unit die niet alleen ambtenaren begeleid, maar ook kleine ondernemers’’, ze Walden. De begeleiding komt in de vorm van het helpen opstellen van een bedrijfsplan en onderzoek naar de vraag naar het product voor de sector waarin de ondernemer wil werken.

Daarnaast is er de mogelijkheid via het KMO-fonds financiering te krijgen met flexibele aflossingsmogelijkheden. Walden zei dat in de districten er ook dependances zijn waar ondernemers zich kunnen aanmelden. “Om te kunnen voldoen aan de vraag, zijn er vereisten van de markt. Daarvoor is het Standaardenbureau er, dus ook vandaaruit is er begeleiding. Onlangs is het EPA (Economic Parnership Agreement) geratificeerd dat aangeeft welke standaarden gehanteerd moeten worden om op de Europese markt en Caricom markt te komen”, zei de minister.

Hoewel zij vindt dat dezelfde standaarden gehanteerd zouden moeten worden voor de Surinaamse markt, haalde ze aan dat de binnenlandse en de buitenlandse markt soms toch verschillen. “Ananas verkopen in Suriname heeft niet dusdanig dezelfde standaarden als ananas exporteren naar Europa’’, zei Walden. In het buitenland zijn de eisen vaak strenger.

EZ-directeur Aroen Jadoenathmisier zei dat er reeds plannen zijn om de ambtenaren bij te scholen en in te zetten. “We hebben sinds ons aantreden, enorm veel ambtenaren ingezet. Ze hebben niet allemaal de capaciteit om bepaalde dingen te doen, maar we hebben gemeend om die mensen in te kaderen en in te zetten waar nodig volgens het nieuwe organogram van het ministerie. We willen mensen bewust maken van de zogenaamde 18 maandenregeling die al bestaat”, zei Jadoenathmisier. Die regeling geeft aan dat als iemand een bedrijf wenst te starten of in de private sector wil gaan, de staat de persoon voor 18 maanden helpt nadat de persoon een plan heeft ingediend. Hierbij wordt het salaris voor 18 maanden doorbetaald. Echter dient de persoon wel een plan te hebben. Hiervoor is de speciale KMO-unit opgezet waar de ambtenaren terecht kunnen. Volgens de directeur zijn er al gesprekken gevoerd met mensen die in de private sector willen, maar ook naar een ander ministerie willen gaan.

More
articles