ONNOEMELIJKE AANHOUDENDE SCHADE

De covid-pandemie heeft nog zeer veel landen in haar greep en ook Suriname zit nog midden in de derde golf. Er wordt wel flink en aanhoudend gevaccineerd, maar zolang er geen sprake is van een 70 procent immunisatie van onze bevolking, blijft het gevaar van voortdurende besmettingen en het overlijden van velen aan deze besmettelijke ziekte doorgaan. Internationaal is bewezen dat alleen massale immunisatiecampagnes verlichting kunnen brengen voor inwoners van een land. Echter is het wél zo dat als men volledig gevaccineerd is en de gepropageerde protocollen tegen besmetting met COVID-19 en de inmiddels ontstane varianten terzijde worden geschoven, er wederom een opleving van COVID-19 ontstaat. We zien dat momenteel in Rusland, Zuid-Afrika en Australië. En juist omdat we dat dagelijks voorgeschoteld krijgen, moeten we gaan beseffen, dat de protocollen van groot belang zijn en evenzo het vaccineren. Ook na een volledige vaccinatie is het van belang, zeer voorzichtig te zijn en de zogeheten MoHaNa-regels te accepteren en respecteren. Maar nu we weten wat voor gevolgen COVID-19 heeft, moeten we zaken realistisch bekijken en geen maatregelen afkondigen en of in stand houden, die moordend werken op de gehele economie en ons voortbestaan. We hebben lock-down maatregelen afgekondigd die naar de mening van velen, toch niet het beoogde resultaat hebben opgeleverd, maar wél tot gevolg hebben dat velen hun baan hebben verloren en of tot de bedelstaf zijn gereduceerd. Het is voor vele middenstanders niet te bevatten, dat bepaalde bedrijven wél kunnen functioneren en weer anderen gewoon niet. Zo kunnen de contactberoepen sinds kort weer functioneren, maar de restaurants met open, goed geventileerde terrassen, niet. Restaurants die zeker in staat zijn de protocollen met betrekking tot de social distancing goed in acht te nemen, zijn al vele weken gesloten en lijden enorme verliezen. Een groot deel van het personeel zit thuis zonder inkomen en heeft totaal geen zicht op wanneer het moment aanbreekt, dat er weer volgens protocollen kan worden gewerkt. Als handelszaken open mogen zijn en door meerdere personen ineens kunnen worden bezocht, is het totaal onlogisch, dat een goed geventileerd terras niet bezocht kan worden voor het nuttigen van een maaltijd.  Zaken zitten overduidelijk scheef voor wat wél of niet mag binnen de huidige anti-covid-maatregelen. De restaurants met open terrassen mogen niet open, maar de samenscholingen voor winkels en supermarkten mogen ook niet, maar daar wordt zeker niet tegen opgetreden. Als je maatregelen in het kader van de covid-bestrijding afkondigt, dan moet je naar onze mening, ook in staat zijn een strikte controle op de naleving van deze maatregelen uit te voeren en dat gebeurt nauwelijks of helemaal niet. De samenscholingen in stad en districten vinden overal plaats en er wordt niet ingegrepen. Op basis van deze vaststelling is het totaal onredelijk de restaurants met open terrassen die de COVID-19-protocollen strikt in acht nemen, gesloten te houden. Als bij openstelling van deze bedrijven er toch enkele zijn die zich niet aan de protocollen houden, is het nog altijd mogelijk selectief op te treden en het bedrijf alsnog te sluiten. Blijven we halsstarrig deze verboden volhouden, dan zullen veel meer bedrijven over de kop gaan en meer mensen hun emplooi verliezen.

More
articles