Felle reacties in DNA na opmerkingen over Oppenheimer persbericht

Rabin Parmessar (NDP) heeft vandaag tijdens de begrotingsbehandeling en de behandeling van het herstelplan in het parlement, het persbericht van de Oppenheimer schuldeisers ter sprake gebracht. De crediteurencommissie van Oppenheimer heeft negatief gereageerd op het voorstel van de regering om haar een schuldkorting van 70 procent te geven. Parmessar haalde aan, dat in het bericht er ernstige beschuldigingen zijn gemaakt jegens de regering als zou de regering de schuldeisers proberen op te lichten en dat de regering de mensen heeft voorgelogen. “Dit gaat nu rond over Suriname en het is een grote schande als het zo is. Financiële tekorten hebben en lenen is geen schande dat doen alle landen, maar gekwalificeerd worden als niet te goeder trouw door een partij, is een grote schande.

Het bestempelt jou als partij met een onbetrouwbare inborst en zegt iets negatiefs over je karakter en jouw persoon”, aldus Parmessar.

Hierna vroeg hij de regering breedvoerig in te gaan op deze kwestie, omdat het enorme gevolgen heeft voor de begroting en het herstelplan. Asiskoemar Gajadien (VHP) zei dat het vreemd is als mensen nu indruk willen maken en doen alsof zij niet inzien wat de ernst is van de situatie waarin het land nu is. “Nu doet men alsof men nu wel weet wat er aan de hand is. Wanneer men praat over het land te schande gezet te hebben, dan is daar de oorsprong waar we te schande zijn gezet. Dat land heeft IMF zelf opgelicht en in de maling is genomen. Daar is het begonnen. Dat is een kwalijke zaak geweest. Er zijn leningen met bijkans 14-15 procent rente, omdat uw regering verkeerd heeft gehandeld”, stelde Gajadien verwijzend naar de oppositie. Jennifer Vreedzaam (NDP): ‘’Ik moet alleen maar zuchten. Te yu no pai yu lening, yu o kies boete. Weet de fractieleider aan de overkant waarover hij praat als hij praat over 13 procent? Hij weet bliksemgoed dat hij bezig is het volk te misleiden. Fractieleider, komt u het volk goed informeren, want u zit gewoon hier te liegen.’’ Henk Aviankoi (VHP) zei dat hij de toon waarop Parmessar is begonnen, jammer vindt. Hij noemde het een zware beschuldiging, omdat wat Parmessar zei, volgens hem niet klopt. Volgens Aviankoi heeft de regering een goed plan ontwikkeld om het land weer op de lijn van groei te krijgen. “Er wordt de verwachting gewekt alsof bepaalde mensen blij zijn. De president had ook al aangegeven, dat de kans bestaat dat men het afwijst”, stelde Aviankoi. Stephen Tsang (NDP) zei dat de fractieleiders moeten komen uitleggen waarom de staat 14-15 procent rente moet betalen. “Dat komt omdat we de leningen niet wilden terugbetalen.” Patricia Etnel (NPS) noemde het verschrikkelijk dat Parmessar als volksvertegenwoordiger achter het spreekgestoelte staat en een dergelijk verhaal verkondigd, terwijl hij de afgelopen vijf jaar deel en onderdeel was van de regering en een machtige stem had om te bepalen welke richting het land zou opgaan. Etnel zei dat Parmessar onder andere de toenmalige minister van Financiën op een andere koers kon brengen, omdat we leningen namen die we niet zouden kunnen betalen. “Dat we nu zitten met een lening van Oppenheimer betekent niet dat wij niet kunnen betalen. Het betekent dat jouw regering waar jij onderdeel van was, totaal geen geld heeft achtergelaten om het terug te betalen. Waar was je? Waar was je moraal? Meneer Parmessar, u moet zich schamen, diep schamen, omdat u de afgelopen vijf jaar gezeten heeft en toegezien wat er met dit land is gebeurd. Kijk naar de toekomt en kom met een oplossing. Kom met een, zodat we Hoefdraad kunnen vinden en hem opsluiten voor het schandaal dat hij gedaan heeft. Kom daarmee, dan ben je een man van het volk”, reageerde Etnel fel. Mahinder Jogi (VHP) haalde aan dat deze regering durft te doen wat de regering Bouterse geweigerd heeft te doen. “Dat is het mes erin zetten en dat durft deze regering onder moeilijke omstandigheden. Het leengedrag van de regering toen, heeft ertoe geleid dat het vertrouwen geschaad was en niemand wilde ons geld lenen. Al was het 15, 20 of 30 procent, men zou toch lenen, want men had het geld nodig. Nu moet het land uit de crisis gehaald worden en de regering durft dat te doen”, zei Jogi. Parmessar overhandigde na alle felle reacties het persbericht van de schuldeisers aan de griffier en zei dat hij nog niet inhoudelijk is ingegaan op de zaak. ‘’Niemand kan aan mijn recht komen om mijn visie te presenteren en vragen te stellen. Vooral niet met stemverheffing. Op deze leeftijd maakt uw stemverheffing geen indruk meer op mij. Persoonlijke aanvallen als gevraagd wordt waar ik was, zijn een teken van zwakte. Ik wacht op een reactie van de regering voordat ik inhoudelijk hierop inga”, aldus Parmessar.

door Priscilla Kia

 

More
articles