Bij uitvoering schooltassenproject:

‘Laten we de vrouwen dit geld laten verdienen’

Patricia Etnel (NPS) heeft gisteren tijdens de behandeling van de begroting 2021 en het herstelplan, het programma van de regering voor armoedebestrijding aan de orde gesteld. De regering heeft voor armoedebestrijding SRD 225 miljoen begroot. De regering wil SRD 14 miljoen investeren in het schooltassenproject. Etnel deed daarbij een voorstel aan de regering tegen de achtergrond dat de regering heeft aangegeven, vrouwen te zullen ondersteunen. Etnel stelde voor dat de regering van het begrote bedrag voor het schooltassenproject, SRD 4 miljoen gebruikt om vrouwen in staat te stellen de schooltassen te maken. “We moeten afstappen van het steeds importeren. Laten we de vrouwen die job geven. De minister van Economische Zaken kent de mensen die geregistreerd zijn via het KMO-fonds. Laten we de vrouwen dit geld laten verdienen. Daarmee ondersteunen we het Surinaams product, de versterking van de Surinaamse vrouw en klein ondernemerschap en je werkt aan armoedebestrijding”, somde Etnel op.

Zij gaf aan dat het bij het schooltassenproject gaat om een tas met inhoud, bestaande uit schriften, pennen en potloden. Etnel is van mening dat ons land genoeg donoren heeft. “In deze tijd moeten we onze diplomatie ook anders uitzetten, waarbij wij internationaal aan de organisaties aangeven, dat het voor de ondersteuning is van kinderen met schoolbenodigdheden. En gelooft u mij, ze gaan komen, omdat het vertrouwen er is in de regering. Laten we ons geld anders gaan investeren en wijs gaan werken. Niet voor alles hoeven we miljoenen uit te geven”, zei Etnel

Het bedrag van SRD 10 miljoen dat overblijft van het schooltassenproject kan volgens Etnel, geïnvesteerd worden in zorgvervoer. “Het is moeilijk voor de mens met een beperking. Het bedrag is verhoogd naar SRD 750, maar het is toch moeilijk en het verplaatsen van de mensen is een probleem. Het geld dat hiervoor begroot is, is nog niet eens SRD 1 miljoen. Dat is veel te weinig. We kunnen desnoods uit die SRD 10 miljoen, SRD 2 miljoen plaatsen voor zorgvervoer, waardoor de mensen met een beperking zien dat we naast de SRD 750 die we extra geven, wij ze ook ondersteunen met hun zorgvervoer. Er blijft SRD 8 miljoen over. Dan kunnen wij die investeren in het creëren van beter ondernemerschap bij jongeren. Dit is mijn voorstel voor die 14 miljoen en ik kijk uit naar uw antwoord. We moeten niet mensen onnodig rijk maken. We moeten ze wijs rijk maken, niet onnodig’, stelde Etnel.

Voor de zwakke huishoudens is SRD 60 miljoen opgenomen voor een bestand van 8500 gezinnen. Daarnaast wordt er een aparte registratie gedaan voor COVID-19-steun via het ministerie van Arbeid. “Daar wordt ook een bestand opgebouwd van zwakke gezinnen. We hebben een integrale aanpak nodig. Laten wij uit onze huisjes stappen en laat er een commissie komen die zich bezig zal houden met de gezinnen die het heel moeilijk hebben. De verhoging van de sociale voorzieningen is niet alles. Het werkt niet zo. U gaat de samenleving nog meer kraka baka’s moeten geven”, aldus Etnel.

door Priscilla Kia

 

More
articles