Regering besteedt SRD 44 miljoen aan voedselpakketten

De regering heeft in totaal SRD 44 miljoen gereserveerd voor het uitvoeren van een landelijk voedselpakkettenproject, dat gecoördineerd wordt door het Kabinet van de President en het Kabinet van de Vicepresident. Stanley Dijksteel, algemeen adviseur van de president, zei afgelopen zaterdag op een persconferentie van het Kabinet van de President, dat de mensen die direct zijn getroffen door wateroverlast en of de covid-pandemie, in aanmerking komen voor een pakket. “Deze mensen kunnen niet direct in hun voedselvoorziening voorzien vanwege de stagnatie die is ontstaan. We willen die stagnatie oplossen en mensen ademruimte geven totdat zij zelf in hun voeding kunnen voorzien”, zei Dijksteel. Volgens hem is het project vooralsnog eenmalig, maar als na evaluatie blijkt dat het project voortgang behoeft, zullen de mogelijkheden hiertoe bekeken worden.

Eén van de vereisten voor het ordelijk verlopen van dit project, is dat de RR-, DR-leden en de structuren in de districten ervoor moeten zorgen dat de mensen in de verschillende districten geregistreerd worden. Volgens Dijksteel worden de namen daarna gesynchroniseerd met het huishoudbestand bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Dijksteel gaf aan dat ook de praktijk wordt geraadpleegd. ‘’Dit betekent dat bijvoorbeeld de groenteman in een bepaald district gevraagd kan worden welke huishoudens pakketten nodig hebben. De groenteman kan dit weten, omdat hij ook groenten op krediet geeft’’, zei Dijksteel.

“In de registratie kunnen missers gemaakt worden, maar die kunnen gecorrigeerd worden. Wij vragen dat als de mensen komen om te leveren, men niet achter de truck aanrent. We komen thuis bij de mensen die het nodig hebben. Men hoeft niet te vechten”, stelde Dijksteel. Een kwart van de waarde van het pakket bestaat uit een zak rijst van 25 kilogram. Dijksteel zei dat in Suriname het hoofdgerecht rijst is en dat hij weet dat als een gezin een zak rijst krijgt, zij creatief genoeg zijn om eten op tafel te zetten. Dijksteel verduidelijkte dat de pakkettendistributie vanuit de regering komt. Dijksteel: “We kunnen niemand beletten die uit solidariteitsoverwegingen pakketten wil verdelen. De mediacommissie van de VHP heeft ook 250 voedselpakketen uitgedeeld. We kunnen nooit langs politieke lijnen de solidariteit afbakenen. Iedereen is welkom om pakketten te verdelen. Het zijn mensen die elkaar willen ondersteunen, elkaar willen schragen om samen uit de moeilijke tijden komen.”

Dijksteel gaf toe dat toen de vorige regering pakketten verdeelde, de huidige regering dat destijds afkeurde, maar zei dat er altijd een overbrugging moet zijn. “We zijn in een diep dal. Mensen hebben honger en moeten eten. Dat moet je overbruggen totdat de mensen in staat zijn voor zichzelf te zorgen. De regering heeft liever dat mensen voor zichzelf zorgen. Maar dit zijn maatregelen die we nemen, zodat wanneer het gras groeit, het paard niet sterft”, legde Dijksteel uit. Het uitdelen van de pakketten is begonnen in het district Coronie, gevolgd door Nickerie. Zodra de registratie in de diverse gebieden rond is, worden die districten aangedaan met de pakketten.

door Priscilla Kia

More
articles