Situatie in zorginstellingen nog steeds ernstig

In het afgelopen etmaal zijn er 5 Covid-doden geregistreerd. Het aantal doden voor deze maand is gestegen naar 53. In totaal hebben 355 mensen in Suriname tot nog toe het leven gelaten door deze zeer besmettelijke ziekte. 245 nieuwe Covid-besmettingen werden het afgelopen etmaal geregistreerd. Van de 497 swabs die afgenomen werden, bleken 252 negatief te zijn. Het percentage positieven blijft nog steeds stijgen. 49.3% van de geteste mensen is positief. Dit cijfer moet onder de 10% zijn om enigszins opgelucht adem te kunnen halen.  Op de Intensive Care Units van diverse ziekenhuizen worden 35 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 261 patiënten opgenomen. 1.894 geïnfecteerden zijn in isolatie. 193 mensen werden gisteren genezen verklaard.

De situatie in de verschillende ziekenhuizen is nog steeds heel erg zorgelijk. De ziekenhuizen zitten nog steeds in ‘Code Zwart’ en dat betekent een heel zorgwekkende en ernstige situatie. Alle COVID-19-plekken in de ziekenhuizen zijn bezet. Het AZP heeft momenteel de meeste de COVID-19-patiënten, 112, gevolgd door het Wanica Streekziekenhuis met 80. Het is een continue toeloop van nieuwe Covid-positieve patiënten.

Tot 18 juni is er een total lockdown afgekondigd door de regering teneinde de toename van het aantal COVID-19-besmettingen en -doden in te dammen. Hoewel maatregelen noodzakelijk zijn om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, blijken die in de praktijk, niet altijd succesvol. Zo stijgt het aantal nieuwe besmettingen dagelijks en het aantal sterfgevallen neemt ook drastisch toe. Naar aanleiding hiervan heeft Nederland zijn steun ook aangeboden. Zo ontving ons land vorige week dinsdag zuurstofcontainers en persoonlijke beschermingsmiddelen. Vrijdag volgde een team van zo’n twintig medici, microbiologen en verpleegkundigen. Het steunpakket van Nederland omvat ook medicamenten, medische apparatuur en verbruiksartikelen. Deze steun komt op het moment dat Suriname te kampen heeft met een ernstige COVID-19-gezondheidscrisis. Met deze ondersteuning ligt het in de lijn der verwachting dat Suriname de COVID-19-situatie sneller onder de knie krijgt.

More
articles